PSW Capital S.A. po raz piąty w segmencie NewConnect Lead

Finanse i gospodarka

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie już po raz piąty zakwalifikował PSW Capital S.A. do segmentu NewConnect Lead. Tym razem w gronie najprężniejszych spółek alternatywnego rynku GPW znalazło się zaledwie 7 emitentów.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie już po raz piąty zakwalifikował PSW Capital S.A. do segmentu NewConnect Lead. Tym razem w gronie najprężniejszych spółek alternatywnego rynku GPW znalazło się zaledwie 7 emitentów.

PSW Capital S.A. jest firmą inwestycyjną m.in.: z sektora energetycznego, posiadającą w swoim portfelu spółkę Węglopex Holding S.A i Węglopex Sp. z o.o., z ustabilizowaną pozycją na rynku hurtowej sprzedaży materiałów opałowych. Znalezienie się po raz kolejny w zestawieniu wyróżnionych spółek świadczy o stałym rozwoju PSW Capital S.A. i systematycznej realizacji zapowiadanych planów debiutu na głównym parkiecie GPW.

"O NewConnect Lead mówi się jako o przedsionku głównego parkietu GPW. W planach i celach strategicznych na 2012 rok zapisaliśmy przeniesienie notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek główny. Dlatego też ponowne umieszczenie naszej spółki w tym prestiżowym segmencie to dla nas bardzo dobra wiadomość" - komentuje Piotr Krawczyk, Dyrektor Zarządzający PSW Capital S.A.

Kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead odbywa się na podstawie danych z ostatniego półrocza działalności emitenta. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych aktualizuje listę spółek raz na kwartał. Wyróżnienie przysługuje firmom, które spełniły określone kryteria, m.in. osiągnięcie odpowiedniego poziomu średniej wartości kapitalizacji, liczby transakcji akcjami emitenta i kursu akcji, a także właściwe wypełnianie obowiązków informacyjnych i spełnianie zasad ładu korporacyjnego.

Źródło: PSW Capital S.A.

Udostępnij artykuł: