PSW Capital S.A. – potentat energetyczny zapowiada debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych

Finanse i gospodarka

Przeniesienie notowań spółki na regulowany rynek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, przejęcie dwóch ciepłowni i konsekwentne realizowanie wypłat dywidendy - to główne plany PSW Capital S.A. na 2012 r. Przedsięwzięcia pozwolą na dalszy rozwój firmy w kolejnych latach - przyczynią się do wzrostu zysku netto oraz wartości przedsiębiorstwa.

W ramach przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, PSW Capital S.A. pracuje nad dostosowaniem wewnętrznej dokumentacji Emitenta do potrzeb spółek z głównego parkietu. Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji akcji z prawem do poboru w liczbie 11 900 000 akcji po cenie emisyjnej 0,80 zł. Zakończona sukcesem emisja pozwoli na osiągnięcie Free Float w wysokości 25%, dzięki czemu firma spełni wszystkie wymogi do przeprowadzenia debiutu na regulowanym rynku GPW.

Kolejnym planem strategicznym spółki na 2012 r. jest przejęcie lub zakup dwóch ciepłowni.

„Jest to dla nas szansa na zaistnienie na nowym rynku. Pozwoli ona zwiększyć przychody spółki w 2012 r. oraz w kolejnych latach dzięki sprzedaży materiałów opałowych” – mówi Piotr Krawczyk, Dyrektor Zarządzający PSW Capital S.A.

Spółka zrealizowała prognozy dotyczące przychodów na 2011 rok w 98,8%. Zysk PSW Capital S.A. w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 5 mln zł. Dane zbiorcze za cały rok 2011 wskazują na zysk w wysokości 10 mln, co oznacza wzrost tej wartości o niemal 1,4 mln zł w stosunku do roku 2010. Dlatego Zarząd PSW Capital S.A. prognozuje wzrost wyników finansowych w 2012 r., dodatkowo biorąc pod uwagę rozwój spółek zależnych. Przychody netto ze sprzedaży szacowane są na kwotę 220 000 000 zł, natomiast wysokość zysku netto na 13 000 000 zł.

„Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży materiałów opałowych. Posiadamy też coraz lepszą pozycję w hurtowej sprzedaży węgla na polskim rynku. Dlatego jesteśmy przekonani, że prognozy finansowe na 2012 r. zostaną spełnione ” – mówi Włodzimierz Krawczyk, Prezes Zarządu PSW Capital S.A.

Ponadto Zarząd PSW Capital zamierza także w dalszym ciągu kontynuować politykę wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego przez spółkę. Na ten cel Zarząd planuje przeznaczać co roku 65% – 95% zysku wypracowanego z roku poprzedniego.

Źródło: Green Stream Communication S.A.

Udostępnij artykuł: