PTU wchodzi w korporacje

Finanse i gospodarka

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń w okresie styczeń-maj 2011 r. wypracowało przypis składki brutto na poziomie 193,2 mln zł. Zysk netto wyniósł blisko 2,6 mln zł.

Po dokapitalizowaniu, PTU spełnia wszystkie ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na koniec maja 2011 r. wynosił 110,3 proc., a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 108,8 proc. Ubezpieczyciel chce w 2011 r. utrzymać zrównoważone tempo wzrostu, rozwijając przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych.

jatelnicki.olgierd.01.100x„Świadomie ograniczyliśmy sprzedaż OC komunikacyjnego, ze względu na jego wysoką szkodowość w 2010 r., który był dla całego rynku najgorszy pod tym względem. Ten portfel wymaga naszej ciągłej uwagi – tak ze względu na szkodowości, jak i poziom cen. Równocześnie dywersyfikujemy cały nasz portfel, zwiększając udział typowych ubezpieczeń majątkowych, co powinno przełożyć się na poprawę wyniku technicznego w kolejnych okresach” – mówi Olgierd Jatelnicki, prezes PTU.

Obecna strategia PTU do końca 2016 r. zakłada kontynuację działalności wdotychczasowych segmentach, przy jednoczesnej modyfikacji oferowanych produktów z wykorzystaniem know-how nowego właściciela – Gothaer. Dzięki wsparciu inwestora strategicznego, PTU wchodzi w segment ubezpieczeń korporacyjnych.

„Kluczem do sukcesu są moim zdaniem ubezpieczenia dla klientów biznesowych i instytucjonalnych, dlatego otwieramy się na współpracę z brokerami. Goather ma niezwykle mocną pozycję w ubezpieczeniach dla energetyki, zwłaszcza odnawialnej. Chcemy z tych doświadczeń skorzystać, zwłaszcza, że ten sektor czeka w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój” – podsumowuje Olgierd Jatelnicki.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: