PZU: 2,5 zł dywidendy na akcję

Z rynku

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał.

Logo PZU
Fot. Materiały prasowe PZU

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze #PZU zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł #dywidenda @GrupaPZU

"Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 2 433 874 473,43 zł w następujący sposób:1) kwotę 2 158 807 500 zł, tj. 2,5 zł na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy;2) kwotę 6 714 000 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;3) kwotę 19 681 287,17 zł przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych wynikających z ostatecznego rozliczenia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH SA przez Alior Bank SA;4) kwotę 248 671 686,26 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Wypłata dywidendy 3 października 2018 r.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (dzień dywidendy), ustala się na 12 września 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 3 października 2018 roku, podano także.W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU SA zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: