PZU: 734 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Z rynku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował 734 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 783 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 1 186 mln zł wobec 1 309 mln zł zysku rok wcześniej.

Logo PZU
Fot. Materiały prasowe PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował 734 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 783 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 1 186 mln zł wobec 1 309 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł w II kw. br. 1 614 mln zł wobec 1 739 mln zł zysku rok wcześniej #PZU @GrupaPZU

Zysk operacyjny wyniósł w II kw. br. 1 614 mln zł wobec 1 739 mln zł zysku rok wcześniej.Składki przypisane brutto sięgnęły 5 938 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 6 050 mln zł rok wcześniej.

Strategia #nowePZU

"Konsekwentna realizacja strategii #nowePZU pozwala nam na wykorzystanie naszych przewag konkurencyjnych do efektywnego działania i osiągania wysokich stóp zwrotu dla naszych akcjonariuszy, co pokazuje chociażby przykład tegorocznej dywidendy. Skala biznesu Grupy PZU umożliwia myślenie w horyzoncie wielu lat. Doceniają to nasi kolejni partnerzy, decydujący się na współpracę z Grupą PZU w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ofertę Grupy w tym obszarze wybrały firmy zatrudniające łącznie ponad sto tysięcy pracowników. Pierwsze półrocze 2019r. pokazało nam również, że utrzymujemy na wysokim poziomie zdolność do wdrażania zapowiedzianych zmian, jak osiągania kolejnych etapów cyfrowej transformacji PZU, czy docierania ze swoim przekazem i ofertą do milionów Polaków" - powiedział prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.Czytaj także: Agencja S&P podwyższyła perspektywę ratingową PZU do pozytywnej >>>

W I poł. 2019 r. spółka miała 1 481 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 410 mln zł zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych brutto w wysokości 11 839 mln zł w porównaniu z 11 881 mln zł rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 1 827 mln zł wobec 1728 mln zł zysku rok wcześniej.

Wysoki zwrot na inwestycjach

Dyrektor finansowy grupy Tomasz Kulik zwrócił uwagę na wysoki zwrot na inwestycjach."Zwrot na kapitale pozostał w pierwszym półroczu 2019r. na bardzo wysokim poziomie 20,3%, niemal dwukrotnie przekraczając średnią dla innych europejskich  spółek ubezpieczeniowych. Na uwagę zasługuje fakt, że przy bardziej bezpiecznym i konserwatywnie zarządzanym portfelu w porównaniu do naszych konkurentów, zwrot na inwestycjach wyniósł 4,1% w I półroczu 2019" - powiedział Kulik, również cytowany w komunikacie.

W obszarze ubezpieczeń na życie wzrost wyższy od notowanego przez rynek

Jak dodał prezes PZU Życie Roman Pałac, w obszarze ubezpieczeń na życie wzrost był wyższy od notowanego przez rynek, co przekłada się na zyskiwanie udziału na tym rynku przy jednoczesnym wzroście rentowności."Pozytywnym trendem jest również zainteresowanie klientów klasycznymi ochronnymi ubezpieczeniami na życie, a także naszymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. W pierwszym półroczu tego roku sprzedaliśmy ich o ponad jedną trzecią więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - powiedział.

Grupa PZU: obietnica dotycząca rosnących dywidend pozostaje realna

Wyniki finansowe Grupy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) sprawiają, że obietnica zapewnienia akcjonariuszom rosnących dywidend jest "jak najbardziej realna", poinformował dyrektor finansowy Tomasz Kulik."Nasze wyniki finansowe, wysokie bezpieczeństwo kapitałowe i coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem (ERM), skutkujące większą odpornością kapitałową oraz wysoką dyscypliną w zarządzaniu, skłoniły agencję S&P Global Ratings do podniesienia perspektywy ratingowej Grupy ze stabilnej do pozytywnej przy jednoczesnym pozostawieniu ratingu PZU na bardzo wysokim poziomie A-. Dalsza poprawa wskaźnika wypłacalności Solvency II w I kwartale 2019 roku potwierdza, że efektywnie gospodarujemy kapitałem i nasza obietnica zapewnienia akcjonariuszom rosnących dywidend jest jak najbardziej realna"- powiedział Kulik, cytowany w komunikacie.W maju br. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2 417 864 400 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,8 zł na jedną akcję. W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję.

PZU: ryzyko konieczności dokapitalizowania Aliora niższe niż wcześniej

Grupa PZU nie widzi konieczności wypłaty przez Alior Bank dywidendy z zysku za 2019 roku i ocenia, że ryzyko konieczności jego dokapitalizowania jest "istotnie niższe, niż jakiś czas temu", poinformował CFO Tomasz Kulik."Z punktu widzenia wymogów kapitałowych, podstawowych współczynników bank jest istotnie powyżej progów i wymagań regulacyjnych. Bank ma pewien bufor bezpieczeństwa. Dziś prawdopodobieństwo tego, że będziemy musieli się zaangażować dalej kapitałowo jest istotnie niższe niż było jakiś czas temu. Z punktu widzenia wyceny, jak i tego, jak bank jest obserwowany przez inwestorów, element budowania wartości z grupą PZU będzie miał jeszcze większy wpływ" - powiedział Kulik podczas konferencji prasowej.Wskazał także, że PZU nie zakładało, iż Alior uzyska możliwość wypłaty dywidendy za 2019 r."My nie widzimy konieczności za wszelką cenę doprowadzenia do sytuacji, kiedy nastąpi przepływ kapitałowy między bankiem, a nami, w szczególności z punktu widzenia wywiązania się ze zobowiązań w stosunku do inwestorów dotyczących dywidendy. Nasza polityka dywidendowa nie jest uzależniona od tego, czy Alior wypłaci dywidendę, czy nie" - powiedział Kulik.Jak podkreślił prezes Paweł Surówka, PZU opiera na Alior Banku wzrost sprzedaży swoich produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w ramach asurebanking. "Współpraca z Alior Bankiem jest lepsza, niż kiedykolwiek w przeszłości" - zaznaczył.PZU podtrzymał dziś, że zrealizuje 80 mln zł oszczędności kosztowych w tym roku dzięki współpracy z bankami."Do końca roku zrealizujemy oszczędności rzędu 80 mln zł. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego, który określiliśmy na 100 mln zł" - powiedział Kulik podczas konferencji prasowej.Prezes Paweł Surówka poinformował, że budowa aktywów banków z grupy "idzie nieco wolniej, niż myśleliśmy". To m.in. efekt większych od oczekiwanych opłat na BFG

"Liczymy, że nasze banki będą rozwijały się, by 300 mld zł aktywów osiągnąć jak najszybciej. Liczymy, że banki będą kontrybuowały do wyniku Grupy PZU - jeśli nie w tym czasie, w którym oczekiwaliśmy, to niewiele później" - powiedział prezes.

Surówka poinformował także, że liczy, iż niebawem wycena giełdowa Alior Banku i Pekao "odzwierciedli wartość, jaka jest w tych bankach".Zarówno Bank Pekao, jak i Alior Bank są kontrolowane przez PZU. Udział PZU w kapitale Pekao wynosi 20%, zaś 12,8% należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei Grupa PZU posiada łącznie 31,91% udziałów w kapitale Alior Banku.Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: