Wyniki Grupy PZU po III kw. 2019 roku: historycznie najlepszy wynik sprzedażowy

Z rynku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 879 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 017 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Logo PZU
Logo PZU (źródło: Materiały prasowe)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 879 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 017 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku @GrupaPZU osiągnęło rekordowe 17,5 mld zł sprzedaży #PZU #zysk

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 1 486 mln zł w III kw. br. wobec 1 592 mln zł zysku rok wcześniej.Zysk operacyjny wyniósł 1 955 mln zł wobec 2 066 mln zł zysku rok wcześniej.Składki przypisane brutto sięgnęły 5 662 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 5 377 mln zł rok wcześniej.Czytaj także: Agencja S&P potwierdziła długoterminowe ratingi Grupy PZU >>>

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2 360 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 427 mln zł zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych brutto w wysokości 17 501 mln zł w porównaniu z 17 258 mln zł rok wcześniej.

PZU osiągnęło rekordowe 17,5 mld zł sprzedaży

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku PZU osiągnęło rekordowe 17,5 mld zł sprzedaży. Równocześnie wynik netto z działalności ubezpieczeniowej po trzech kwartałach na poziomie 1,99 mld zł jest najlepszy od pięciu lat. Z rentownością na kapitale na poziomie 23,7% spółka osiągnęła jeden z najlepszych kwartalnych wyników w swojej historii. Taki zwrot na kapitale jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla europejskich spółek ubezpieczeniowych, poinformował ubezpieczyciel."Wyniki za trzeci kwartał 2019 roku są dowodem znakomitej kondycji finansowej Grupy PZU i dynamicznego rozwoju w najważniejszych strategicznie obszarach. Osiągamy to, co założyliśmy i to mimo trudnego rynku, presji cenowej czy obciążeń regulacyjnych. Wysokość składki, którą zebraliśmy w ciągu trzech kwartałów tego roku, a która jest najwyższa w naszej historii, dowodzi zaufania ze strony klientów. Z kolei potwierdzeniem efektywności naszego działania jest poziom zwrotu na kapitale, który wyniósł 23,7%. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać. Nasze ambicje by otaczać opieką zdrowotną coraz więcej Polaków zaowocowały przejęciem ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma. Zwiększamy w ten sposób dostęp pacjentów do badań profilaktycznych, co wpisuje się w naszą społeczną strategię #10latdluzej" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.Czytaj także: PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w I połowie 2019 r. >>>

"Grupa osiągnęła wysoką rentowność dzięki utrzymaniu bardzo dobrej kondycji głównych linii biznesowych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej. Wynik netto grupy dla jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 2,36 mld zł. Było to możliwe dzięki osiągnięciu dodatniej dynamiki zysku netto na działalności ubezpieczeniowej, pomimo utrzymującej się presji cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych" - dodał członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.W porównaniu do pierwszej połowy bieżącego roku w trzecim kwartale przyspieszyła dynamika wzrostu składki przypisanej i zarobionej mimo niekorzystnych warunków rynkowych. Składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych przyniosły wzrost o 21% r/r, a składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie - o 32%, podano również.

Trzeci kwartał był bardzo dobry dla biznesu życiowego PZU

"Trzeci kwartał był bardzo dobry dla biznesu życiowego PZU. Poprawiliśmy nasz udział w rynku o ponad 2 pkt proc. przy zachowaniu rentowności na poziomie powyżej ambicji strategicznych. Szczególnie cieszy dynamiczny rozwój indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, gdzie rok do roku osiągamy niemal 40% wzrostu. Cieszymy się także z kolejnego dobrego wyniku naszego biznesu zdrowotnego, z którego korzysta już ponad dwa i pół miliona klientów. Dzięki transakcji przejęcia spółki Tomma liczba placówek PZU Zdrowie zwiększyła się do ponad 130, a więc o jedną trzecią. Daje to naszym klientom dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych, co doskonale wpisuje się w strategię #10latdluzej. Po przejęciu Falck to kolejny sukces zespołu PZU Zdrowia" - powiedział z kolei prezes PZU Życie Roman Pałac.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 2 459 mln zł wobec 2 427 mln zł zysku rok wcześniej.Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: