PZU aktywnie szuka wzrostu biznesu

Finanse i gospodarka

Pierwszy kwartał tego roku to znaczące zwiększenie aktywności grupy PZU. Ubezpieczyciel zrealizował dwa cele strategiczne: akwizycję spółek RSA i wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód.

Pierwszy kwartał tego roku to znaczące zwiększenie aktywności grupy PZU. Ubezpieczyciel zrealizował dwa cele strategiczne: akwizycję spółek RSA i wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód.

"Grupa PZU w I kwartale tego roku aktywnie poszukiwała wzrostu biznesu oraz konsekwentnie realizowała politykę tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Dowodem na to jest zakładana wypłata dywidendy za rok 2013, w kwocie najwyższej od debiutu giełdowego spółki" - zauważa Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU.

Grupa zebrała 4,35 mld zł składek. Odnotowała wzrost składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (32,48 mln zł), głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych. "Wyniki PZU w umiarkowanie sprzyjających warunkach makroekonomicznych są bardzo dobre. Jest to przede wszystkim efekt wzrostu rentowności oraz dyscypliny kosztowej" - podaje Andrzej Klesyk.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: