PZU: coraz bliżej do przejęć

Finanse i gospodarka

PZU poinformował o spełnieniu się kolejnego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Link4. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na spłatę podporządkowanej umowy pożyczki pomiędzy InTouch Insurance a Link4 z 2009 r.

PZU poinformował o spełnieniu się kolejnego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Link4. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na spłatę podporządkowanej umowy pożyczki pomiędzy InTouch Insurance a Link4 z 2009 r.

Pozostałe warunki, od których spełnienia uzależnione jest nabycie akcji Link4 to uzyskanie zgody KNF na transakcję objętą umową sprzedaży akcji, a także uzyskanie zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń. Ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających powinno nastąpić do 17 stycznia 2015 r.

Spełnił się także jeden z warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia przez PZU akcji w Lietuvos Draudimas. Ubezpieczyciel uzyskał decyzję Banku Litwy, który nie zgłosił zastrzeżeń co do nabycia akcji Lietuvos Draudimas. Do spełnienia pozostał jeszcze jeden warunek zawieszający - uzyskanie zgody antymonopolowej KE lub litewskiego organu antymonopolowego (w zależności, który z organów będzie właściwy w sprawie), łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: