PZU coraz bliżej nabycia Link4

Finanse i gospodarka

PZU poinformowało o spełnieniu się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji Link4, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

PZU poinformowało o spełnieniu się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji Link4, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

Nabycie akcji Link4 nadal uzależnione jest od spełnienia się kilku pozostałych warunków zawieszających. Są to m.in. uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na transakcję czy uzyskanie zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto PZU poinformowało o spełnieniu się warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia akcji AAS Balta i Lietuvos Draudimas oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikri. Ubezpieczyciel uzyskał dla tych transakcji zgody ukraińskiego organu antymonopolowego. W przypadku sprzedaży akcji AAS Balta był to ostatni z warunków zawieszających.

Źródło: PZU

Udostępnij artykuł: