PZU krok bliżej do nabycia akcji AAS Balta

Finanse i gospodarka

PZU spełniło jeden z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji AAS Balta zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. między nim a RSA. Ubezpieczyciel poinformował o uzyskaniu bezwarunkowej zgody antymonopolowej łotewskiego organu antymonopolowego na nabycie akcji AAS Balta.

PZU spełniło jeden z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji AAS Balta zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. między nim a RSA. Ubezpieczyciel poinformował o uzyskaniu bezwarunkowej zgody antymonopolowej łotewskiego organu antymonopolowego na nabycie akcji AAS Balta.

Nabycie akcji AAS Balta jest wciąż uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających: uzyskania decyzji Komisji Finansowej i Rynków Kapitałowych Republiki Łotewskiej na nabycie Akcji AAS Balta zgodnie z właściwymi przepisami prawa łotewskiego (łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń); a także uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego. Ziszczenie się powyższych warunków powinno nastąpić do 17 października 2014 r.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: