PZU miał 782 mln zł zysku netto, II kw. 2018 r. rekordowy pod względem sprzedaży

Z rynku

Logo PZU
Fot. Materiały prasowe PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował 782 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 504 mln zł zysku rok wcześniej.

#PZU odnotował 782 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. @GrupaPZU

Łączny skonsolidowany zysk netto (wraz z zyskiem netto przypisanym właścicielom udziałów niekontrolujących) wyniósł 1 304 mln zł wobec 718 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 733 mln zł wobec 919 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto grupy sięgnęła 6 050 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 5 838 mln zł rok wcześniej.

Rekordowy kwartał

„Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Pozyskaliśmy 6,1 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najlepszym osiągnięciem w historii PZU. Również w ujęciu półrocznym uzyskany wynik był rekordowy i wyniósł 11,9 mld zł. Jako grupa kapitałowa wypracowaliśmy w pierwszych sześciu miesiącach skonsolidowany zysk netto na poziomie 2,4 mld zł. Oznacza to 38% wzrostu w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku. Natomiast zysk jednostki dominującej w drugim kwartale wyniósł 782 mln zł. To wzrost o aż 55 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r.” – powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w kolejnych kwartałach PZU będzie konsekwentnie realizować ambitne cele zawarte w strategii Nowe PZU. Rozwijając główne obszary biznesowe: ubezpieczenia, bankowość, inwestycje i usługi w zakresie ochrony zdrowia – wspieramy je nowoczesnymi technologiami, m.in. sztuczną inteligencją, telematyką, aplikacjami mobilnymi i Big Data.

„Nasze działania są kluczowe dla budowy długoterminowej wartości Grupy PZU, jak i dla osiągnięcia zysku przypadającego w formie dywidendy dla akcjonariuszy w kolejnych latach. Jeszcze w tym roku wypłacimy 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 r, co oznacza wzrost o 78,6% w porównaniu do poprzedniego roku” – dodał prezes.

„Drugi kwartał: Poprawa zysku netto jednostki dominującej o 55,2% do 782 mln zł w porównaniu do drugiego kwartału 2017; Poprawa wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,3%; Wysoka rentowność w ubezpieczeniach majątkowych w Grupie PZU – wskaźnik mieszany na poziomie 88,3%; Poprawa rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych: 23,7% marży zysku operacyjnego tj. na poziomie celu strategicznego; Wysoka dyscyplina kosztowa, wskaźnik kosztów administracyjnych PZU SA i PZU Życie wyniósł 6,9%” – wymieniono w komunikacie.

Jak wyglądało pierwsze półrocze?

W I poł. 2018 r. spółka miała 1 425 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 438 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto grupy w wysokości 11 881 mln zł w porównaniu z 11 606 mln zł rok wcześniej. Łączny zysk netto (wraz z zyskiem netto przypisanym właścicielom udziałów niekontrolujących) wyniósł 2 358 mln zł wobec 1 705 mln zł rok wcześniej.

„Pierwsze półrocze: Wzrost składki przypisanej brutto o 2,4% do 11,9 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017; Wzrost skonsolidowanego zysku netto o 38,3% do 2,4 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017” – czytamy dalej.

„Na początku 2018 roku ogłosiliśmy strategię ‚Nowe PZU’ ukierunkowaną na zmianę modelu działania Grupy PZU, przy wykorzystaniu potencjału zarówno po stronie ubezpieczeniowej jak i bankowej. Jako kluczowy miernik realizacji strategii przyjęliśmy wskaźnik ROE na poziomie powyżej 22%. W pierwszej połowie 2018 roku jego wartość wyniosła 20,8 proc. Wysoka rentowność kapitałów własnych (ROE) to rezultat osiągnięty w trudnym okresie dla rynków finansowych, przy znacznym pogorszeniu koniunktury na GPW i spadku wyceny części akcyjnej naszego portfela inwestycyjnego” – powiedział CFO Grupy PZU Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

Wysoka rentowność głównych linii biznesowych

W jego ocenie, tak dobry wynik był możliwy m.in. dzięki efektywnej polityce taryfowej i osiągniętej wysokiej rentowności głównych linii biznesowych. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła ścisła dyscyplina kosztowa. Wskaźnik kosztów administracyjnych dla PZU SA i PZU Życie w I półroczu 2018 roku spadł o 0,3 pkt proc. r/r do 6,5%.

„Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna. Pomimo wysokiej dywidendy z zysku za 2017 rok, odbudowaliśmy wskaźnik wypłacalności SII o niemal 20 pkt proc. Było to możliwe dzięki zmniejszeniu kapitałochłonności naszego biznesu oraz dzięki temu, że w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku nadal osiągamy dobre wyniki, które zasilają nasze kapitały” – dodał Kulik.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1 728 mln zł wobec 2 126 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: