PZU: nacisk na rentowność i wysoka dyscyplina kosztowa przynoszą efekty

Finanse i gospodarka

PZU w I półroczu 2013 r. zebrało 8,5 mld zł składek przypisanych brutto (wg MSR). Wzrost o 249 mln zł (3 proc.) w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (8,2 proc.).

PZU w I półroczu 2013 r. zebrało 8,5 mld zł składek przypisanych brutto (wg MSR). Wzrost o 249 mln zł (3 proc.) w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (8,2 proc.).

Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w I półroczu 2013 roku, to: ubezpieczenia indywidualne ze składką jednorazową (252,8 mln zł) i ubezpieczenia grupowe i kontynuowane ze składką regularną, przede wszystkim ochronne (71,6 mln zł).

"Choć słaby wzrost gospodarczy w I półroczu 2013 roku nie sprzyjał popytowi na produkty ubezpieczeniowe, PZU wychodzi z tego okresu obronną ręką. Nasze wyniki - zysk netto i wysokość zebranej składki - pokazują, że strategia nacisku na rentowność biznesu i wysoka dyscyplina kosztowa przynoszą spodziewane efekty" - zwraca uwagę Andrzej Klesyk, prezes PZU.

PZU i PZU Życie posiadają długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej (nadany przez agencję Standard & Poor's Ratings Services) na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: