PZU: otwarcie roku z dobrym wynikiem

Finanse i gospodarka

PZU podsumowało I kwartał 2015 r. Odnotowało wzrost odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) o 381,69 mln zł, czyli 14,3 proc. rok do roku.

Wynikał on m.in. z wyższej szkodowości w produktach ochronnych, zwiększenia rezerw matematycznych w produktach typu unit-linked na skutek lepszych wyników z działalności inwestycyjnej oraz wyższej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt wzrostu wartości średniej szkody.

Wynik finansowy netto grupy PZU po I kwartale 2015 r. wyniósł ok. 941 mln zł. Wysoką wartość osiągnęła sprzedaż ubezpieczeń: składka przypisana brutto była wyższa o 7,5 proc. w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku. “Nigdy w giełdowej historii spółki nie otworzyliśmy roku tak wysokim wynikiem. W I kwartale pokazaliśmy zarówno olbrzymi zysk, bliski miliardowi złotych, jak i wykazaliśmy się nadal wysoką rentownością biznesu” – wskazuje Przemysław Dąbrowski, członek zarządu i CFO PZU. “Pierwszy kwartał 2015 roku był zarazem pierwszym kwartałem wdrażania nowej strategii PZU 3.0, która do 2020 roku zapewni grupie PZU pozycję lidera w trzech kluczowych obszarach: ubezpieczeń, zdrowia i inwestycji” – dodaje.

Źródło: PIU

 
Udostępnij artykuł: