PZU po III kwartale 2012 r.

Finanse i gospodarka

Grupa PZU opublikowała wyniki po III kwartale 2012 r. O 6,4 proc., do poziomu 12,15 mld zł, wzrosła składka przypisana brutto.

Ja i moi współpracownicy jesteśmy bardzo zaangażowani w to, aby zgodnie z przyjętą strategią, zmieniać PZU w kierunku najbardziej zorientowanej na klienta instytucji finansowej w tej części Europy. Z satysfakcją obserwujemy jak nasza firma krok po kroku przybliża się do tego celu” – powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU. Kluczowy wpływ na wyniki finansowe grupy PZU w 3 kwartałach 2012 roku miały następujące elementy:

  • wzrost składki przypisanej brutto na skutek zwiększenia sprzedaży m.in. ubezpieczeń NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych, a także ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ochronnych oraz indywidualnych inwestycyjnych (w kanale bancassurance);
  • nowa strategia inwestycyjna wdrożona przez pion inwestycji grupy PZU;
  • poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych;
  • realizacja działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku grupy PZU (odświeżenie marki) oraz usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych;
  • wyższy poziom odszkodowań i świadczeń;
  • spadek wyniku w gwarancjach kontraktowych w segmencie klienta korporacyjnego.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: