PZU przejmuje Link4

Finanse i gospodarka

17 kwietnia br. PZU podpisało umowę, na mocy której przejmie od RSA Link4 oraz trzech innych ubezpieczycieli: litewskiego Lietuvos Draudimas, łotewskiego AAS Balta oraz estońskiego Codan Forsikring.

17 kwietnia br. PZU podpisało umowę, na mocy której przejmie od RSA Link4 oraz trzech innych ubezpieczycieli: litewskiego Lietuvos Draudimas, łotewskiego AAS Balta oraz estońskiego Codan Forsikring.

Łączna wartość transakcji to ok. 360 mln euro. Link4 zostało wycenione na ok. 90 mln euro.

"Ta akwizycja plasuje nas na pozycji lidera branży ubezpieczeniowej w naszym regionie" - mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU. "Zakupione aktywa to spółki o zdrowym biznesie, działające na perspektywicznym, rozwijającym się rynku" - podkreśla. Transakcje uzależnione są od zgody regulatorów rynków, na których działają przejmowane spółki, a także właściwych urzędów antymonopolowych.

Przejęcie w Polsce Link4 - lidera rynku direct - oznaczać będzie uzupełnienie strategii PZU. Pozwoli firmie na dotarcie do zupełnie innej grupy klientów, którzy preferują model obsługi bezpośredniej. Umożliwi pozyskanie know-how w zakresie funkcjonowania kanału direct.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: