PZU publikuje wyniki

Finanse i gospodarka

PZU opublikowało wyniki finansowe po trzech kwartałach 2011 roku. W ubezpieczeniach majątkowych przypis składki wyniósł 6,2 mld zł i był o 7,8 proc. wyższy niż rok wcześniej.

PZU opublikowało wyniki finansowe po trzech kwartałach 2011 roku. W ubezpieczeniach majątkowych przypis składki wyniósł 6,2 mld zł i był o 7,8 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wzrost składki przypisanej dotyczył głównie produktów dla klienta masowego, w szczególności produktów komunikacyjnych. Ubezpieczenia na życie przyniosły 7,9 mld zł składki, tj. 19,4 proc. więcej niż rok wcześniej.t

Wzrost nastąpił przede wszystkim w ubezpieczeniach grupowych, ale też - w mniejszym stopniu - ubezpieczeniach indywidualnych. Niższy niż w ubiegłym roku poziom odszkodowań i świadczeń wynika z braku zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce w 2010 r., czyli szkody spowodowane opadami śniegu i powodziami).

Wynik finansowy netto grupy PZU za trzy kwartały 2011 r. wyniósł 1,86 mld zł. Wśród czynników mających wpływ na wynik grupa wymienia m.in. poprawę rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz majątkowych, zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz spadek dochodów z działalności lokacyjnej z związku z sytuacją na giełdzie.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: