PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Z rynku

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel.

Logo PZU
Logo PZU (źródło: Materiały prasowe)

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel.

Zarząd @GrupaPZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. #PZU #dywidenda

"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że [...] postanowił wystąpić do zwyczajnego walnego zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 zł, w którym rekomenduje przeznaczyć:

1) kwotę 7 273 000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2) kwotę 2 643 739 097,38 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Proponowany podział zysku zgodny ze stanowiskiem KNF

Proponowany podział zysku jest zgodny ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym KNF wskazuje, iż mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor ubezpieczeniowy, organ nadzoru oczekuje, że zakłady ubezpieczeń - niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. KNF podkreśla ponadto, że wskazane jest niepodejmowanie przez zakłady, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej, wskazano również.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Grupa PZU ma za sobą najlepszy czwarty kwartał w historii, wyniki powyżej oczekiwań rynku >>>

Przedmiotowy wniosek zarządu zostanie następnie przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU, ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU za rok obrotowy 2019 podejmie ZWZ spółki.

W maju ub. r. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2 417 864 400 zł, tj. wypłatę w wysokości 2,8 zł na jedną akcję. 

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Standard and Poor’s podtrzymuje rating A- PZU, perspektywa obniżona do stabilnej >>>

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: