PZU sfinalizowało transakcję z RSA

Finanse i gospodarka

Po uzyskaniu niezbędnych zgód regulatorów rynków, PZU zawarł z grupą RSA umowę kupna litewskiej spółki Lietuvos Draudimas oraz estońskiej filii duńskiej spółki Codan Forsikring.

Po uzyskaniu niezbędnych zgód regulatorów rynków, PZU zawarł z grupą RSA umowę kupna litewskiej spółki Lietuvos Draudimas oraz estońskiej filii duńskiej spółki Codan Forsikring.

Zakup tych spółek to ostatnia część transakcji przejęcia aktywów RSA w Polsce i krajach bałtyckich. "Jestem niezmiernie szczęśliwy, że w ciągu mniej niż 200 dni od ogłoszenia zakupu zakończyliśmy tę transakcję" - mówi Andrzej Klesyk, prezes PZU. "Nie byłoby to możliwe bez doskonałego zespołu pracującego nad projektem oraz dobrej współpracy z regulatorami w 5 krajach. Ta akwizycja plasuje nas na pozycji lidera branży ubezpieczeniowej w naszym regionie i jest wypełnieniem ważnego zobowiązania podjętego w obowiązującej wciąż strategii PZU 2.0" - podkreśla.

W ramach umowy opiewającej na 360 mln euro, PZU przejął Link4 oraz liderów rynków: litewskiego - Lietuvos Draudimas i łotewskiego - AAS Balta. Przedmiotem akwizycji był też zakup bałtyckiej filii duńskiej spółki Codan Forsikring.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: