PZU wsparło młodych piłkarzy

Finanse i gospodarka

PZU był jednym z partnerów II Turnieju Orlika. Firma dofinansowała zakup piłek i koszulek dla młodych zawodników biorących udział w zmaganiach sportowych. Zaangażowanie PZU w turniej młodych piłkarzy jest kontynuacją ubiegłorocznej współpracy, kiedy to zawodnicy również otrzymali od PZU podstawowy sprzęt sportowy.

PZU był jednym z partnerów II Turnieju Orlika. Firma dofinansowała zakup piłek i koszulek dla młodych zawodników biorących udział w zmaganiach sportowych. Zaangażowanie PZU w turniej młodych piłkarzy jest kontynuacją ubiegłorocznej współpracy, kiedy to zawodnicy również otrzymali od PZU podstawowy sprzęt sportowy.

PZU od wielu lat angażuje się w projekty prewencyjne mające na celu m.in. profilaktykę w zakresie ochrony zdrowia oraz poprawę bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Ubezpieczyciel prowadził wiele projektów adresowanych do dzieci i młodzieży - m.in. włączył się w tym roku w projekt Bezpieczne Wakacje oraz Mali Ratownicy, którego celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy w szkołach w całej Polsce. Każdego roku PZU przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną, wspierając Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR i TOPR oraz finansując kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: