PZU wspiera ofiary zderzenia tramwajów

Finanse i gospodarka

PZU udziela pomocy poszkodowanym w zderzeniu tramwajów we Wrocławiu, do którego doszło 4 listopada br. na ulicy Legnickiej.

PZU udziela pomocy poszkodowanym w zderzeniu tramwajów we Wrocławiu, do którego doszło 4 listopada br. na ulicy Legnickiej.

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU we Wrocławiu nawiązuje kontakt z osobami, które poniosły szkody na skutek tego wypadku, w celu udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości uzyskania odszkodowań, a także poinformowania o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych.

PZU zapewnia poszkodowanym kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację skutków wypadku w wyspecjalizowanym ośrodku Rehasport Clinic w Poznaniu. Wszelkie koszty w tym zakresie pokryte zostaną przez PZU z ubezpieczenia OC sprawcy.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: