PZU wyemitowało 5-letnie euroobligacje

Finanse i gospodarka

Grupa PZU wyemitowała pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Agencja Standard & Poor's przyznała im wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie "A-".

Grupa PZU wyemitowała pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Agencja Standard & Poor's przyznała im wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie "A-".

Emisja euroobligacji stanowi realizację strategii inwestycyjnej grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Po zakupie spółek na Litwie istotna wartość aktywów PZU będzie uzależniona od kursu euro, dlatego PZU zdecydowało się na emisję w tej walucie.

"Dzięki m.in. sprzyjającym warunkom rynkowym zakończyliśmy emisję z dużym sukcesem" - mówi Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU nadzorujący pion finansowy. Dodaje, że emisja stała się najkorzystniej uplasowaną emisją polskiej spółki na rynku międzynarodowym. Środki uzyskane z emisji stanowią stabilne, długoterminowe źródło finansowania grupy PZU. "W związku z realizacją strategii w zakresie akwizycji w ciągu roku planujemy kolejne emisje euroobligacji" - podaje Przemysław Dąbrowski.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: