PZU: wzrost PKB mógł zbliżyć się do 12 proc. rdr w II kw. 2021 r.

Gospodarka

Dynamika PKB mogła w II kw. wzrosnąć o blisko 12% r/r, a odsezonowany PKB mógł wzrosnąć o ok. 3% kw/kw, ocenia główny ekonomista PZU Paweł Durjasz.

Logo PZU
Fot. PAP / Rafał Guz

Dynamika PKB mogła w II kw. wzrosnąć o blisko 12% r/r, a odsezonowany PKB mógł wzrosnąć o ok. 3% kw/kw, ocenia główny ekonomista PZU Paweł Durjasz.

"Dane z kolejnego miesiąca potwierdzają wyraźne ożywienie w polskiej gospodarce.

"Odsezonowana produkcja sprzedana przemysłu w samym czerwcu wzrosła o 0,2% m/m, po wzroście o 0,7% m/m w maju. Wzrost produkcji ostatnio staje się wprawdzie coraz mniejszy, ale pamiętajmy, że osiągnęła ona już bardzo wysoki poziom, wyraźnie przewyższający przedpandemiczny trend. Po drugie, właściwie we wszystkich krajach – także w Polsce - dają się obecnie we znaki dezorganizujące produkcję „wąskie gardła", powstające w warunkach mocnego, zsynchronizowanego ożywienia: braki surowców, półproduktów, zakłócenia dostaw, problemy z dostępnością środków transportu itd" - napisał Durjasz w sierpniowym komentarzu gospodarczym.

Zaległości produkcyjne wyraźnie rosną

Według niego, przy dużej skali zakumulowanych już przez firmy zamówień, rosną wyraźnie zaległości produkcyjne.

"Problemy z "wąskimi gardłami" będą z czasem rozwiązywane, a produkcja w przetwórstwie przemysłowym pozostanie w tej sytuacji wsparciem dla ożywienia gospodarczego w dalszej części roku. Wskaźnik koniunktury Markit PMI w przetwórstwie przemysłowym spadł w lipcu do 57,6 pkt. Odnotował jednak drugi najwyższy wynik w historii. Syntetyczny wskaźnik koniunktury GUS dla polskiej gospodarki osiągnął już poziom z marca 2019 r." - czytamy także.

Perspektywy wzrostu produkcji przemysłowej i ożywienia w całej gospodarce

Perspektywy wzrostu produkcji przemysłowej i ożywienia w całej gospodarce pozostają bardzo dobre, podkreślił ekonomista.

Durjasz zwrócił uwagę, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) była w czerwcu o 8,6% wyższa niż przed rokiem. W samym czerwcu sprzedaż (odsez.) wzrosła o 0,8% po bardzo silnym majowym odbiciu i jest o prawie 4% wyższa niż przed pandemią (luty 2020). Odblokowanie odłożonego popytu przenosi się teraz na usługi. Można przypuszczać (nie mamy jeszcze oficjalnych danych), że w czerwcu i lipcu konsumpcja usług wyraźnie wzrosła. Jednocześnie, po trzech miesiącach mocnego wzrostu, produkcja budowlano-montażowa (odsez.) obniżyła się w czerwcu o 1,5% m/m. Produkcja budowlana jest jednocześnie wyższa o 4,4% niż przed rokiem - to gorzej od prognoz, ale w kontekście dużej miesięcznej zmienności tych danych nie jest to powód do niepokoju.

Czytaj także: Tadeusz Kościński: Ministerstwo Finansów podtrzymuje prognozę wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2021 roku >>>

"Już wkrótce dowiemy się jak mocno wzrósł PKB w II kwartale. W obliczu braku pełnych danych o usługach, gdzie dokonało się poluzowanie ograniczeń sanitarnych, trudno o precyzyjną prognozę. Wydaje się jednak, że PKB mógł w tym okresie wzrosnąć nawet o niespełna 12% r/r, a wobec I kwartału o ok. 3% (odsez.)" - prognozuje ekonomista.

Mocny wzrost zatrudnienia

Jak podkreśla Durjasz, odbudowująca się po "trzeciej fali" Covid-19 gospodarka generuje mocny wzrost zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w czerwcu o 21 tys. etatów. Efektem wzrostu zapotrzebowania na pracowników (ale też niskiej bazy odniesienia sprzed roku) jest wyższy od prognoz wzrost przeciętnej płacy w przedsiębiorstwach w czerwcu (9,8% r/r).

Według szybkiego szacunku GUS, sięgnęła 5% r/r (0,4% m/m) wobec 4,4% r/r w czerwcu. Bardzo silnie wzrosły ceny paliw (+4,4% m/m). Ceny żywności spadły sezonowo wyraźnie słabiej niż w roku ubiegłym, a ceny nośników energii lekko wzrosły przy obniżce rok temu. Ale można szacować, że także inflacja bazowa netto wzrosła - zapewne do 3,6%-3,7% r/r wobec 3,5% r/r w czerwcu, czytamy także. 

"Prezes NBP zdecydowanie opowiadał się ostatnio przeciw podwyżkom stóp w tym roku i chyba trudno oczekiwać, by coś się tu zmieniło, choć inflacja może utrzymywać się w okolicach 5% do końca roku. Rada Polityki Pieniężnej będzie jednak uważnie monitorować oczekiwania inflacyjne i sytuację na rynku pracy. W 2022 roku rozpoczęcie cyklu podwyżek wydaje się już nieuchronne z uwagi na prognozę dynamicznego wzrostu PKB i utrzymywania się inflacji blisko górnej granicy odchyleń od celu, przy perspektywie kontynuacji mocnego wzrostu popytu oraz ewolucji rynku pracy w kierunku „rynku pracownika" - podsumował główny ekonomista PZU.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: