PZU: wzrost rentowności i dyscyplina kosztowa

Finanse i gospodarka

Wynik finansowy netto grupy PZU po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł ponad 2,7 mld zł i był zbliżony do wyniku netto za analogiczny okres poprzedniego roku. Składki przypisane brutto grupy (wg MSR) w tym czasie wzrosły o 2 proc. i wyniosły ponad 12,4 mld zł.

Wynik finansowy netto grupy PZU po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł ponad 2,7 mld zł i był zbliżony do wyniku netto za analogiczny okres poprzedniego roku. Składki przypisane brutto grupy (wg MSR) w tym czasie wzrosły o 2 proc. i wyniosły ponad 12,4 mld zł.

"Przyjęta strategia udowadnia swoją skuteczność. W niesprzyjających dla biznesu ubezpieczeniowego warunkach makroekonomicznych Grupa PZU notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Jest to przede wszystkim efekt wzrostu rentowności, dyscypliny kosztowej oraz większej efektywności" - mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU.

Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania) była niższa o 2,6 proc. i zatrzymała się na poziomie 8,2 mld zł. Spadek ten to efekt przede wszystkim niskiego poziomu szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań oraz braku przymrozków w ubezpieczeniach rolnych. Ponadto nie trzeba było zawiązywać dodatkowych rezerw szkodowych w ubezpieczeniach finansowych z tytułu gwarancji kontraktowych. Istotny wpływ miało także utrzymanie niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych dzięki korzystnym warunkom drogowym, mniejszemu natężeniu ruchu oraz optymalizacji procesów likwidacji szkód.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: