„8xO” – zarządzanie energią życiową w stresie

Finanse i gospodarka

Nowa platforma warsztatów on-line dla firm dbających o psychofizyczną kondycję swojego personelu.

Specjalista, dyrektor, prezes, menadżer czy szeregowy pracownik – bez względu na stanowisko i zakres odpowiedzialności każdy człowiek odczuwa stres związany ze swoją pracą. Goniące terminy, trudni klienci, odpowiedzialność za kluczowe decyzje, wszystko to przekłada się na wzrost napięcia psychicznego i ma swoje negatywne konsekwencje.

Stres ma silny negatywny wpływ nie tylko na jakość i wydajność pracy ale również rzuca cień na życie osobiste pracownika – co wtórnie, negatywnie wpływa na jakość jego funkcjonowania.

Koszty stresu

Pracownik, który nie zna metod radzenia sobie ze stresem, narażony jest na wiele negatywnych skutków będących wynikiem życia w chronicznym napięciu. W konsekwencji, cierpi nie tylko on, ale również firma, w której pracuje ponosi koszty:

  • pogorszenia stanu zdrowia i odporności, zwolnień lekarskich, rehabilitacji, dezorganizacji pracy, zastępstw
  • błędów wynikających z braku uwagi, rozkojarzenia, utraty wizerunku,
  • nieefektywnej i mało wydajnej pracy,
  • odszkodowań powypadkowych (według Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy za rok 2011 większość wypadków przy pracy wynikała z tzw. czynnika ludzkiego i spowodowana była m.in. niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, zmęczeniem, nie przestrzeganiem zasad BHP).

121005.stress.02.150x1928xO w walce ze stresem

Odpowiedzią na potrzebę edukacji i treningu pracowników w zakresie umiejętności redukcji stresu i profilaktyki wypalenia zawodowego jest nowatorski, multimedialny program edukacyjno-treningowy: „8xO – zarządzanie energią życiową w stresie”.

Zawartość merytoryczna tego e-szkolenia – wykłady, ćwiczenia, testy, ewaluacje – są wynikiem ponad 30-lat doświadczeń wybitnego psychologa, trenera i terapeuty Wojciecha Eichelbergera – dyrektora merytorycznego Instytutu Psychoimmunologii – IPSI, który z dużym powodzeniem od lat oferuje firmom zaawansowane, stacjonarne szkolenia 8xO.

Platforma treningowa 8xO on-line – to proste w użyciu narzędzie umożliwiające określenie nasilenia stresu oraz nabycie umiejętności bilansowania energetycznych wydatków i wpływów w sytuacjach przeciążenia, zagrożenia i walki. Platforma stwarza możliwość łatwego i taniego przeszkolenia dowolnej ilości pracowników.

Jak wyjaśnia Wojciech Eichelberger – „Platforma treningowo-szkoleniowa 8xO jest efektywnym narzędziem indywidualnego treningu umiejętności zarządzania stresem i jego redukcji. Wyjaśnia i motywuje, umożliwia diagnozę stanu wyjściowego, spersonalizowanie tempa treningu oraz sekwencji nabywanych kompetencji, pomiar postępów, a także – na zaawansowanym poziomie – superwizję trenera”.

W ramach 8 etapów, z jakich składa się szkolenie, użytkownicy uczą się m.in.:

  • rozpoznawania fizycznych sygnałów przeciążenia i objawów wypalenia,
  • uważności, obecności i koncentracji,
  • efektywnego oddychania w stresie, co obniża poziom napięcia, przywraca zdolność twórczego myślenia i poprawia bilans energetyczny,
  • szybkiej i skutecznej regeneracji psychofizycznej,
  • rozwijają zdolność długofalowej troski o siebie i własne zdrowie co może sprawić, że będą wartościowymi pracownikami także wtedy, gdy znajdą się w grupie wiekowej 60+.

Każdy etap szkolenia podzielony jest na zestawy ćwiczeń skoncentrowanych na konkretnych aspektach wymagających poprawy. Towarzyszą im interesujące wykłady, stanowiące kompendium wiedzy w danej dziedzinie. Zadania podczas poszczególnych etapów nie są wyłącznie wirtualne, ale odnoszą się do realnych sytuacji i problemów. Często wymagają realizacji w codziennej rzeczywistości uczestników, dzięki czemu w namacalny sposób zmieniają ją na lepsze.

121005.8x0.logo.150x147Jak działa 8xO w wersji on-line?

Po wykupieniu dostępu do programu dla określonej liczby pracowników, firma może zarządzać wykupioną liczbą kont poprzez własnego administratora. Administracja programu jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalistycznych umiejętności.

Inwestowanie w pracownika się opłaca

Stres przestał być prywatnym problemem pracownika.
Stres powoduje negatywne skutki ekonomiczne, ważne dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.
Ignorowanie problemu stresu to ciągłe ponoszenie realnych, wysokich kosztów.
Profilaktyka, troska o zdrowie i odporność pracowników jest najtańszym i skutecznym sposobem wpływania na ich zaangażowanie, wydajność, kreatywność i lojalność.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ŻYCIOWĄ W STRESIE. Nowa platforma e-learningowa dla firm dbających o psychofizyczną kondycję swojego personelu – pobierz.

Źródło: Positive Life Sp z o.o.

Udostępnij artykuł: