QlikTech prezentuje nową generację platformy Business Discovery

Finanse i gospodarka

QlikTech, lider rozwiązań Business Discovery - systemów Business Intelligence dających pełną kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym, ogłosił strategiczny plan, dzięki któremu QlikView.Next - platforma BI nowej generacji umożliwiająca podejmowanie jeszcze trafniejszych decyzji - spowoduje kolejne zmiany na rynku BI.

QlikTech, lider rozwiązań Business Discovery - systemów Business Intelligence dających pełną kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym, ogłosił strategiczny plan, dzięki któremu QlikView.Next - platforma BI nowej generacji umożliwiająca podejmowanie jeszcze trafniejszych decyzji - spowoduje kolejne zmiany na rynku BI.

QlikView.Next została zaprojektowana tak, by niwelować lukę pomiędzy rozwiązaniami opartymi na dashboardach i wizualizacjach a kompleksowymi platformami BI, które skupiają się na dostarczaniu statycznych, szczegółowych raportów.

Jako, że Business Discovery jako trend analizy danych umacnia się w firmach, QlikView.Next umożliwi użytkownikom biznesowym natychmiastowy wgląd w dane, a specjalistom IT wygodę i łatwość zarządzania systemem. Fundamentem platformy nowej generacji jest koncepcja Natural Analytics™. Odnosi się ona do naturalnej zdolności ludzkiego mózgu do przetwarzania złożonych informacji. Nawiązuje do sposobu, w jaki człowiek kierowany wrodzoną ciekawością zadaje pytania, wyszukuje, filtruje i znajduje powiązania między danymi, nadając im znaczenie, tym samym ułatwiając podejmowanie decyzji.

"Klienci chcą zamienić pasywne otrzymywanie raportów na aktywny udział w tworzeniu analiz. Te zmieniające się oczekiwania przekonują ich do porzucania tradycyjnego BI na rzecz QlikView, w celu przekazania wiedzy osobom podejmującym na co dzień podstawowe decyzje, zwiększenia konkurencyjności firmy oraz wykreowania popytu na platformę Business Discovery jako podstawową bazę wiedzy w firmie" - powiedział Marcin Mazur, Dyrektor regionalny na obszar Europy wschodniej, Grecji oraz Izraela w QlikTech. "Stworzyliśmy kategorię samoobsługowego BI, które w centrum stawia użytkownika biznesowego. Obecnie kontynuujemy nasz rozwój na rynku tworząc platformę, którą firmy mogą wykorzystać jako główny punkt swojej strategii analitycznej."

Natural Analytics odwołuje się do intuicyjnego przetwarzania informacji przez człowieka. Główną zaletą QlikView.Next jest wykorzystanie Natural Analytics, koncepcji przetwarzania danych w sposób naturalny, podobny do tego, w jaki myślą ludzie podejmując decyzje. Natural Analytics pozwala na badanie skomplikowanych danych, odkrywanie zależności i dzielenie się nimi, tak jak robimy to w codziennym życiu.

Natural AnalyticsTM umożliwia:

Odkrywanie przez kojarzenie i porównywanie: Wspierając ludzką ciekawość, Natural Analytics pomaga dokonać przejścia od jednego, wybranego elementu danych do stworzenia połączeń z innym elementem. Intuicyjnie kieruje użytkowników w stronę potencjalnych odpowiedzi, jednocześnie odkrywając nowe i nieprzewidziane powiązania pomiędzy danymi. Użytkownik w łatwy sposób widzi połączenia, odkrywa nieścisłości, bądź jest zaskakiwany przez nietypowe zależności.

Decydowanie dzięki Współpracy i Dialogowi (Data Dialogs™): Użytkownicy mogą angażować się w interaktywne dyskusje, prowadzone w czasie rzeczywistym, dotyczące danych oraz procesów decyzyjnych zamiast ograniczać się do statycznych danych i predefiniowanych ścieżek. Data Dialogs pomagają osiągnąć porozumienie w sytuacji, gdy wiele osób pracuje razem, odkrywając zależności i dzieląc się nimi w trakcie sesji roboczych. W ten sposób Natural Analytics wprowadza prawdziwie społecznościowe narzędzie BI.

Działanie przez przekonanie i oddziaływanie: Natural Analytics w prosty sposób umożliwia przedstawienie powiązań pomiędzy danymi, stojącymi za wyciąganymi wnioskami oraz umożliwia interaktywne odkrywanie przeciwstawnych punktów widzenia podczas rozważania decyzji. Nie ma już potrzeby "prowadzenia dyskusji off-line - poza narzędziem" w celu stworzenia raportów lub wizualizacji danych, ponieważ odpowiedzi na pytania mogą zostać uzyskane i zweryfikowane natychmiastowo, w trakcie dyskusji lub podczas prezentowania treści.

Droga do QlikView.Next

QlikView.Next to nie tylko aktualizacja funkcjonalności, to przede wszystkim nowa platforma z potężnym, asocjacyjnym mechanizmem wyszukiwania. Aby umożliwić sprawne przejście do platformy nowej generacji, podczas wdrożeń u klientów użyte zostanie wydanie QlikView.Next o ograniczonej dostępności, które będzie wykorzystywane przez pierwszych klientów jeszcze w 2013 roku. QlikTech będzie ściśle współpracował z tymi klientami, by sprawdzić platformę nowej generacji bezpośrednio w środowisku produkcyjnym przed publikacją ogólnodostępnej wersji w 2014 roku.

Codziennie organizacje potwierdzają, że to właśnie QlikView najlepiej wpisuje się w ich strategię Business Intelligence. Obecnie z QlikView korzysta ponad 29 tys. klientów na całym świecie, dlatego też QlikTech zdecydował się na stopniową dystrybucję nowej wersji oprogramowania. Wsparcie dla QlikView 11 zostanie utrzymane przez co najmniej trzy lata od uzyskania przez QlikView.Next statusu ogólnej dostępności. Umożliwi to klientom przejście do nowej wersji oprogramowania we własnym tempie, zgodnie z celami biznesowymi.

Elastyczny cykl dostarczania produktu

Dodatkowo, QlikTech przedstawia znaczącą zmianę w dystrybucji oprogramowania. Klienci migrujący na platformę QlikView.Next będą mogli czerpać korzyści z nowego rytmu publikacji kolejnych wersji oprogramowania. Firmy wybierające platformę BI balansują pomiędzy dwoma, wykluczającymi się zwykle oczekiwaniami: pierwszym jest potrzeba posiadania stabilnej i przewidywalnej platformy, dobrze zaadoptowanej w przedsiębiorstwie, drugim jest chęć nieustannego wdrażania nowych funkcjonalności w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Aby pogodzić tak różne od siebie wymagania, QlikView.Next będzie dystrybuowany wg dwóch różnych cyklów. Klienci, u których proces decyzyjny trwa dłużej lub istnieją inne wewnętrzne ograniczenia, będą mogli wybrać coroczną, całościową aktualizację. Natomiast klienci, którzy chcieliby otrzymywać nowe funkcjonalności częściej, będą mogli korzystać z systemu trzech aktualizacji rocznie.

Usługi dla Przyszłości BI

By wspierać klientów, którzy krok po kroku dochodzą do strategicznego wykorzystywania swoich danych, QlikTech stworzył ekosystem złożony z: ludzi, usług i technologii. Qlik Customer Succes FrameworkTM wspiera platformę QlikView Business Discovery w celu optymalizacji efektywności i skrócenia czasu osiągania korzyści. Dzięki temu ekosystemowi tempo wdrażania produktu będzie jeszcze szybsze, począwszy od podstawowego designu systemu i rozwoju aplikacji, przez integrację i adaptację w firmie, szkolenia, aż po stałe wsparcie.

Już 15. października w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Business Discovery World Tour, konferencji przeznaczonej dla menadżerów wszystkich działów, chcących poszerzyć możliwości analizy danych, uzyskać lepszy wgląd w biznes oraz podejmować trafniejsze decyzje na podstawie posiadanych informacji. Tematem przewodnim będzie nowa generacja rozwiązań Business Discovery oraz rewolucyjna koncepcja Natural Analytics™.

Źródło: QlikTech

Udostępnij artykuł: