Qlips: rachunki opłacone łatwiej, szybciej i bezpieczniej

Technologie i innowacje

Podczas tegorocznego Forum Usług Płatniczych, które odbyło się 16 października w Warszawie, przedstawiono nowy logotyp systemu Qlips, ułatwiającego realizację płatności rachunków w bankowości internetowej i mobilnej banków

Podczas tegorocznego Forum Usług Płatniczych, które odbyło się 16 października w Warszawie, przedstawiono nowy logotyp systemu Qlips, ułatwiającego realizację płatności rachunków w bankowości internetowej i mobilnej banków

#BohdanSzafrański: #Qlips ma usprawnić komunikację pomiędzy wystawcą faktur, czyli wierzycielem z sektora energetycznego, paliwowego czy telekomunikacyjnego a klientami, którzy na co dzień używają bankowości elektronicznej #ZBP @RzecznikKIR @mBankpl

W części Forum dotyczącej wartości dodanych do usług płatniczych zaprezentowano wykorzystanie infrastruktury Invoobill 2.0 zbudowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową dla ułatwienia regulowania płatności za usługi i media dostarczane np. przez operatorów telefonii komórkowej lub zakłady energetyczne.

Oferta dla 30 mln klientów?

Invoobill 2.0 to usługa typu EBPP (elektroniczna prezentacja i płatność rachunków), działająca z wykorzystaniem kanałów bankowości elektronicznej. Pomysł na taką usługę powstał już dawno. Wydawało się, że rozwiązaniem będzie polecenie zapłaty. Jednak jak się okazało, ze względu na specyfikę realizacji takiego procesu to się nie sprawdziło. Między innymi na brak pełnej kontroli klientów nad takimi płatnościami.Również w poprzedniej wersji Invoobill, proces realizacji płatności z punktu widzenia klientów był kłopotliwy.Sektor bankowy wraz z KIR i pod egidą ZBP opracował założenia dotyczące usługi mającej usprawnić możliwość rezerwacji i opłacania faktur oraz rachunków. Qlips ma usprawnić komunikację pomiędzy wystawcą faktur, czyli wierzycielem z sektora energetycznego, paliwowego czy telekomunikacyjnego i klientami, którzy na co dzień używają bankowości elektronicznej. Obecnie 30 mln osób w naszym kraju może korzystać z bankowości elektronicznej, a prawie 17 mln już z niej aktywnie korzysta.

Jak  działa Qlips?

W skrócie polega to na tym, że klienci otrzymują w swojej bankowości internetowej informację o wystawieniu faktury przez dostawcę usług lub mediów. Mogą ją w systemie zobaczyć i opłacić tzw. jednym kliknięciem lub odrzucić, czyli nie zgodzić się na zapłatę.W tym drugim przypadku wystawca otrzyma o tym informacje i może zareagować na reklamację.Klient, który wyrazi zgodę na tę usługę, a wyraża ją elektronicznie w swojej bankowości internetowej, ma prezentowane faktury i możliwość ich opłacania. Może też zobaczyć jacy wierzyciele oferują taką usługę.

W grze już 12 banków

Obecnie już 12 banków podpisało porozumienie, które pozwala na wymianę informacji i korzystanie z tego systemu. Wierzyciele, którzy przystąpią do tego systemu, prezentują swoje faktury klientom za pośrednictwem KIR, która jest technologicznym integratorem tej usługi. Co ważne, reprezentowanie faktur jest w pełni bezpieczne, co gwarantują zastosowanie w systemie zabezpieczenia. To banki w tym rozwiązaniu dbają również o wiarygodność dostawców, dlatego że znają swoich klientów.

Qlips ułatwia zarządzanie płatnościami klienta

Poprzednio mieliśmy wiele rachunków do zapłaty i rozproszone formy płatności. Zdarzało się np., że do skrzynek pocztowych dostarczano fałszywe faktury, a operacje były czasochłonne. Jeśli w jednym banku opłacimy fakturę to w drugim, w którym też mamy konto będzie ona widoczna jako zapłacona. Można tymi płatnościami zarządzać, a dostawcy mogą się zorientować, że klient ma problemy z płatnościami i mogą mu np. pomóc.Klient widzi też datę, do której ma opłacić zobowiązanie. Jak się w praktyce okazuje, klienci najczęściej od razu opłacają faktury po ich otrzymaniu, a rzadziej zlecają przelew na ostatni dzień terminu płatności. Płatności można automatyzować, zarządzać nimi i je kontrolować. Warto zwrócić uwagę, że płatność pobierana na podstawie polecenia zapłaty automatycznie obciąża rachunek klienta. Qlips daje możliwość, by za każdym razem zweryfikować dane, jakie dostawca przesłał do banku, datę przelewu i kwotę, która zostanie pobrana z rachunku i wysłana do dostawcy.

Pierwszy Qlips dla  Kowalskiego zaoferował mBank

Obecnie najaktywniejsze banki już pozyskały wierzycieli i udostępniły płatnikom możliwość regulowania rachunków w ten sposób. Jak podano, jest już jeden duży wierzyciel, który zasila system swoimi fakturami. W praktyce eliminuje się błędy dotyczące podania niewłaściwego numeru konta, na który kierowany jest przelew i kwoty.Pierwszym bankiem, który zaoferował Qlips klientom indywidualnym, jest mBank. W pozostałych dotyczy to klientów biznesowych.Na razie w bankowościach elektronicznych i mobilnych banków system może się nazywać inaczej, ale z czasem wszędzie pojawi się nazwa i logo Qlips.Jeśli do systemu dołączą wierzyciele, to będzie to dla nich bardzo wygodna forma prezentowania rachunków. Banki, żeby przystąpić do systemu, muszą podpisać porozumienie międzybankowe, zaakceptować regulamin i podpisać umowę z KIR dotyczącą aspektów operacyjnych i technologicznych.
Udostępnij artykuł: