„Okrągły stół budownictwa – Ratujmy polskie budownictwo”

Polecamy

24 października, środa, godz. 11.00 siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Zapraszamy na „Ratujmy polskie budownictwo” – Okrągły stół budownictwa

 

z udziałem
Sławomira Nowaka
– ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

a także

prezesów największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce –
przedstawicieli Komisji Budownictwa BCC

Podczas debaty:

  • przedstawimy wyniki badania przeprowadzonego wśród firm członkowskich BCC nt. przyczyn problemów firm budowlanych i skutków dla gospodarki
  • powiemy dlaczego kilkaset firm budowlanych ogłosiło w tym roku upadłość
  • ocenimy, które elementy otoczenia prawno-instytucjonalnego najbardziej zawiodły
  • przedstawimy rekomendacje rozwiązań wypracowane przez ekspertów i przedstawicieli branży budowlanej, które ograniczą bankructwa firm

Udostępnij artykuł: