„Połączenie wody z ogniem – flexicurity, czyli elastyczne i bezpieczne stosunki pracy” – zaproszenie na konferencję

Finanse i gospodarka

Poniedziałek, 10 grudnia, godz. 11.30 Siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na konferencję Połączenie wody z ogniem – flexicurity, czyli elastyczne i bezpieczne stosunki pracy w której udział wezmą między innymi:

  • dr hab. Jacek Męcina – wiceminister pracy i polityki społecznej
  • mec. Jacek Świeca – Kancelaria Świeca i Partnerzy, minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC,
  • Zbigniew Żurek – minister ds. prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji
  • oraz przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych, członkowie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Państwowej Inspekcji Pracy, świata nauki.

Flexicurity to powstała w Danii koncepcja połączenia elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem pracowniczym. Przyjęcie tej filozofii w Polsce umożliwiłoby z jednej strony zawieranie bardziej elastycznych umów o pracę, z drugiej – dawało większe wsparcie pracownikom w znalezieniu pracy i dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

Kryzys puka do naszych drzwi. Należy mu się przeciwstawiać najlepiej, jak potrafimy. Jedyną skuteczną przed nim obroną jest podnoszenie konkurencyjności naszej gospodarki. Mogą temu służyć m.in. zmiany w stosunkach pracy. Koncepcja Flexicurity idealnie wpisuje się w walkę z bezrobociem.

Podczas spotkania powiemy:

  • Czym jest flexicurity?
  • Jakie korzyści może przynieść pracodawcom, pracownikom i budżetowi państwa?
  • Czy duńską koncepcję można z powodzeniem wdrożyć w Polsce?
  • Które elementy flexicurity wymagają dopasowania do specyfiki rynku pracy w Polsce?
  • Jak przekonać do tych zmian Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej?

Do udziału w Konferencji zapraszamy Członków Business Centre Club i/lub Ich przedstawicieli, media oraz inne osoby, zainteresowane rozwojem stosunków pracy oraz ich wpływem na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia. Potwierdzenia udziału i/lub ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres: dialog@bcc.org.pl.

Źródło: BCC

Udostępnij artykuł: