Quercus TFI zapewnia: nie posiadamy już obligacji, ani akcji GetBack

Gospodarka

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki, poinformował Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

#Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji #GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki

“W związku z pojawiającymi się pytaniami, jeszcze raz potwierdzamy, że Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack S.A. Wyżej wymienione fundusze, a także żaden inny fundusz Quercus, nie posiadają również akcji GetBack S.A” – czytamy w komunikacie.

“Jako jedyna instytucja finansowa zabezpieczyliśmy zawczasu interes naszych klientów i dystrybutorów. Ciężar tej operacji wziąłem na siebie ja i inni akcjonariusze Quercus TFI S.A.” – powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.

Na początku marca Quercus (TFI) poinformował, że utworzy fundusz R1 FIZ, który odkupi obligacje GetBack będące w posiadaniu subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału, wydzielonego w ramach Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Multistrategy FIZ i Quercus Absolute Return FIZ po cenie 100% wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca br. Podano wówczas, że R1 FIZ zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86 mln zł przez Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ w proporcji 50/50.

W czwartek Quercus TFI poinformował, że GetBack nie wykupił 18 kwietnia obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł, ale TFI zabezpieczyło interes swoich klientów przed takim scenariuszem.

Bezterminowe zawieszenie obrotu akcjami i obligacjami

16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.

17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack najpierw na dzień 16 kwietnia, a następnie – na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – bezterminowo.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: