Qumak wykona prace dla MON

Finanse i gospodarka

Qumak, jako generalny wykonawca i lider konsorcjum, dostosuje pomieszczenia MON na potrzeby kancelarii kryptograficznej, kancelarii tajnej oraz innych komórek odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych. Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaci za prace około 4 mln zł netto.

Qumak, jako generalny wykonawca i lider konsorcjum, dostosuje pomieszczenia MON na potrzeby kancelarii kryptograficznej, kancelarii tajnej oraz innych komórek odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych. Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaci za prace około 4 mln zł netto.

W ramach kontraktu największy polski integrator technologiczny wykona m.in. kompleksowe prace konstrukcyjne oraz dostarczy i zainstaluje systemy bezpieczeństwa zgodne z restrykcyjnymi wymaganiami przewidzianymi dla obiektów wojskowych.

- To nasze pierwsze wdrożenie, które będzie realizowane w oparciu o normy obronne dla takich obiektów. Na naszym koncie mamy jednak już wiele zleceń z szeroko pojętego sektora mundurowego. To bardzo perspektywiczny obszar, w którym chcemy konsekwentnie budować naszą pozycję – podkreśla Wojciech Strusiński wiceprezes ds. sprzedaży Qumak S.A.

Zgodnie z umową giełdowa spółka na wykonanie prac ma czas do końca lipca bieżącego roku.

Źródło: Grupa Qumak

Udostępnij artykuł: