„Złota struktura” Europy z 43 proc. zysku

Finanse i gospodarka

Klienci, którzy 4 lata temu zainwestowali w "Złotą Strukturę", zarobili 42,9 proc. Produkt strukturyzowany przygotowany przez Europę w formie ubezpieczenia na życie i dożycie był dostępny w oddziałach firmy doradztwa finansowego Goldenegg (obecnie A-Z Finanse).

Klienci, którzy 4 lata temu zainwestowali w "Złotą Strukturę", zarobili 42,9 proc. Produkt strukturyzowany przygotowany przez Europę w formie ubezpieczenia na życie i dożycie był dostępny w oddziałach firmy doradztwa finansowego Goldenegg (obecnie A-Z Finanse).

Zysk zakończonego w lutym br. produktu był uzależniony od notowań indeksu JP Morgan Gold Excess Return - autorskiego indeksu banku inwestycyjnego JP Morgan Chase, odzwierciedlającego zmiany cen kontraktów na złoto. Produkt pozwala na wypłatę kwartalnie uśrednionej stopy zwrotu indeksu z ostatnich dwóch lat okresu ubezpieczenia, pomnożonej przez współczynnik partycypacji. Uśredniona stopa zwrotu dla indeksu JP Morgan Gold Excess Return wyniosła ponad 44 proc., co przy wysokim współczynniku partycypacji równym 97 proc. pozwoliło osiągnąć premię w wysokości blisko 43 proc.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: