Rachunek lokacyjny dla firm w BOŚ Banku

Bankowość

Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes to najnowsza propozycja Banku Ochrony Środowiska, która łączy stały dostęp do bieżących środków z ich jednoczesnym oprocentowaniem. Wypłacane przez Bank odsetki zależą od salda rachunku i mogą wynosić nawet 2 proc. w skali roku. Uruchomienie rachunku, jak i jego prowadzenie, jest bezpłatne

Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes to najnowsza propozycja Banku Ochrony Środowiska, która łączy stały dostęp do bieżących środków z ich jednoczesnym oprocentowaniem. Wypłacane przez Bank odsetki zależą od salda rachunku i mogą wynosić nawet 2 proc. w skali roku. Uruchomienie rachunku, jak i jego prowadzenie, jest bezpłatne

Oprocentowanie środków na Rachunku Lokacyjnym BOŚ Biznes jest progowe. Najwyższe, 2 proc., dotyczy salda w przedziale od 100 tys. zł do 500 tys. zł i jest naliczane od całej kwoty zgromadzonej na rachunku.

Przedsiębiorca może skorzystać z opcji automatycznego lokowania wolnych środków pojawiających się na koncie firmowym. Wypłaty możliwe są w dowolnym momencie bez ryzyka utraty odsetek. Ponadto, Bank nie pobiera prowizji za pierwsza wypłatę środków (przelewem wewnętrznym) w miesiącu, a kolejne kosztują 10 zł. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne.

Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes stanowi kombinację oprocentowanego progowo rachunku lokacyjnego i klasycznego rachunku bieżącego. Oznacza to, że poza wpłatami i wypłatami zgromadzonych na nim środków, z poziomu rachunku możliwe są i inne operacje, np. przelewy lub polecenia wypłaty w obrocie zagranicznym, a zgromadzone środki są korzystnie oprocentowane, podobnie jak na  produktach oszczędnościowych. Środki na rachunku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: