Racjonalna decyzja SNB

Komentarze ekspertów

Zeszłotygodniowa decyzja SNB o zrezygnowaniu z obrony kursu EUR/CHF, okazała się dla wielu inwestorów bolesnym zaskoczeniem.

Z ekonomicznego punktu widzenia jest ona jednak oparta o racjonalne przesłanki – w perspektywie średnio i długoterminowej, umożliwienie rynkowi swobodnego kształtowania kursu waluty będzie sprzyjało zarówno ochronie wzrostu gospodarczego, jak i oczekiwań inflacyjnych. W przeciwieństwie do BoJ – konsekwentnie starającego się osłabić wartość jena – członkowie SNB słusznie uznali, że nie należy ingerować w koniunkturę, ani uzależniać kształtu polityki monetarnej od decyzji podejmowanych przez inne banki centralne, w tym ECB. Trudno się z tym nie zgodzić – akceptacja zarówno wzrostów, jak i spadków, jest jedyną drogą do rozwoju gospodarczego i trwałej poprawy sytuacji ekonomicznej. Umocnienie franka szwajcarskiego wynika nie tylko z wsparcia systemu fiskalnego, ale jest też zasługą wykształconego i produktywnego społeczeństwa oraz prężnie rozwijającego się sektora MŚP. Coraz więcej wskazuje na to, że 2015 rok będzie początkiem dużych wahań na rynku walutowym. Być może już niedługo w ślady SNB pójdą inne instytucje finansowe, dochodząc do wniosku, że w pewnych sytuacjach skala mikro okazuje się znacznie ważniejsza niż makro.

O tym, jaką decyzję w sprawie przyszłości polityki monetarnej podejmie Mario Draghi, przekonamy się już za kilka godzin. Niezależnie od wyniku dzisiejszego posiedzenia ECB, nie ulega wątpliwości, że będzie ono miało kluczowe znaczenie dla sytuacji panującej na rynku walutowym – warto o tym pamiętać dobierając aktywa do portfela inwestycyjnego.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: