Rada Europejska: jest porozumienie ws. programu innowacji na lata 2021-2027

Technologie i innowacje

Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie przyszłego programu strategicznej innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021-2027, poinformowano w komunikacie. Porozumienie nie obejmuje na razie kwestii budżetowych.

Kompas wskazujący na innowacje
Fot. stock.adobe.com/Robert Kneschke

Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie przyszłego programu strategicznej innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021-2027, poinformowano w komunikacie. Porozumienie nie obejmuje na razie kwestii budżetowych.

#RadaEuropejska osiągnęła porozumienie w sprawie przyszłego programu strategicznej innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (#EIT) na lata 2021-2027 #innowacje #innowacyjność

"Wynegocjowane porozumienie otwiera drogę dla bardziej otwartych i wydajnych Wspólnot Wiedzy i Innowacji w całej UE. Wprowadza usprawniony system monitorowania, który zapewni większą przejrzystość i odpowiedzialność. Jesteśmy teraz gotowi wynegocjować porozumienie z Parlamentem Europejskim" - powiedziała chorwacka minister nauki i edukacji Blażenka Divjak, cytowana w komunikacie.

Wspieranie konkurencyjności państw członkowskich

Podstawowym zadaniem powołanego w 2008 r. Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (z siedzibą w Budapeszcie) jest wspieranie konkurencyjności państw członkowskich dzięki łączeniu m.in. instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Do osiągnięcia celów działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji, pionierskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych, które działają w całej Europie, od Barcelony po Sztokholm.

Czytaj także: Rozwój innowacyjnych usług finansowych w Polsce. Nowy projekt MF, KNF, EBOiR i KE >>>

Przyjęty przez Radę program strategicznej innowacji dotyczy m.in. funkcjonowania EIT na lata 2021–2027, określa obszary priorytetowe i strategię EIT na lata 2021– 2027. Zapewnia również spójność EIT z Horizon Europe, przyszłym programem ramowym UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 i ma być także kompatybilny z innymi programami UE, podano w komunikacie.

Porównanie z propozycją KE

W porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej, Rady ds. Konkurencyjności:

- wymaga, aby Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (WWiI) stały się bardziej otwarte i przejrzyste;

- wyjaśnia zakres nowego programu pilotażowego, który ma wspierać rozwój zdolności przedsiębiorczych i innowacyjnych w instytucjach szkolnictwa wyższego;

- określa kryteria kwalifikowania do tych wspólnot i budżet przeznaczony na regionalne schematy innowacji (RSI);

- przewiduje uproszczony model finansowania Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWiI) oparty na zasadzie finansowania opartego na wynikach;

 - wprowadza ciągły system monitorowania i oceny WWiI w tym ściślejsze monitorowanie ich otwartości;

- określa stosunki EIT z WWiI po rozwiązaniu ramowej umowy o partnerstwie;

- zakłada usprawnioną procedurę uruchomienia ewentualnej drugiej nowej WWI w 2026 r. i zawiera listę możliwych obszarów priorytetowych.

Budżet EIT

Budżet EIT jest przewidziany w przyszłym programie ramowym UE wspierającym badania i innowacje („Horyzont Europa") i jest powiązany z kolejnym programem ramowym UE w dziedzinie finansów (MFF). Do czasu zakończenia trwających negocjacji w sprawie kolejnych perspektyw finansowych na lata 2021–2027, porozumienie nie obejmuje kwestii budżetowych.

Jak podawano wcześniej, proponowany budżet EIT ma wynosić 3 mld euro, tj. o 600 mln euro lub 25% więcej niż budżet obecnego strategicznego planu innowacji (2014-2020). Ma to pozwolić finansować działalność istniejących i nowych wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) oraz wspierać zdolności innowacyjne 750 instytucji szkolnictwa wyższego.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: