Rada Nadzorcza BEST we wzmocnionym składzie

Kadry

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, liczebność Rady Nadzorczej BEST została zwiększona do 7 członków. Do jej składu dołączył Krzysztof Kaczmarczyk.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, liczebność Rady Nadzorczej BEST została zwiększona do 7 członków. Do jej składu dołączył Krzysztof Kaczmarczyk.

Krzysztof Kaczmarczyk to osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawowaniu zarówno funkcji zarządczych jak i nadzorczych, posiadająca ponadto bogatą wiedzę i kwalifikacje z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw. Związany był m.in. z czołowymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi obecnymi na polskim rynku kapitałowym, takimi jak DB Securities (grupa Deutsche Bank) oraz Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Dyrektora Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa Zarządu w spółce Emitel, wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, gdzie był odpowiedzialny m.in. za akwizycje oraz integrację po połączeniu spółek z sektora telekomunikacyjnego. W latach 2008-2010 pełnił natomiast funkcje zarządcze w Grupie TP. Zdobył ponadto bogate doświadczenie jako członek rad nadzorczych (obecnie i w przeszłości) licznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Jest mi niezmiernie miło, że Pan Krzysztof Kaczmarczyk, który posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako analityk spółek giełdowych i cieszy się zaufaniem renomowanych instytucji finansowych, zgodził się dołączyć do Rady Nadzorczej BEST. Jego wiedza i doświadczenie będą niewątpliwie źródłem cennych opinii dotyczących działalności i rozwoju naszej grupy, w szczególności biorąc pod uwagę stojące przed nami wyzwania związane z konsolidacją branży windykacyjnej w Polsce - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST.

Rada Nadzorcza BEST liczy obecnie 7 członków. Aż 5 z nich (w tym nowo powołany Krzysztof Kaczmarczyk) spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Źródło: BEST S.A.

Udostępnij artykuł: