Rada Nadzorcza Polimexu-Mostostalu powołała Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu

Kadry

Rada Nadzorcza Polimexu-Mostostalu w dniu 23 kwietnia 2013 r. powołała na funkcję Prezesa Zarządu Spółki p. Gregora Sobischa.  Ponadto Rada Nadzorcza Polimexu-Mostostalu w dniu 24 kwietnia 2013 r. powołała w skład Zarządu Spółki Panią Joannę Makowiecką  i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Nowy Prezes oraz nowa Wiceprezes Zarządu obejmą obowiązki z dniem 3 czerwca 2013 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyborów w wyniku przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

– To oczekiwane decyzje dla Spółki i jej akcjonariuszy. Pan Gregor Sobisch oraz Pani Joanna Makowiecka są doświadczonymi menedżerami, o znaczącym stażu i osiągnięciach zawodowych – skomentował nominacje p. Jerzy Góra, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.   

– Przed Spółką stoją istotne zadania do realizacji. Wyrażam przekonanie, że Zarząd pod nowym kierownictwem oraz w powiększonym składzie będzie je sprawnie i dynamicznie wykonywał. Jest to szczególnie istotne obecnie, kiedy Spółka realizuje głęboko zakrojony program restrukturyzacji, a sektor budowlany dotykają skutki spowolnienia gospodarczego – podkreślił Przewodniczący Rady.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przedłużyła do dnia 2 czerwca 2013 roku okres oddelegowania Pana Dariusza Krawczyka, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

Gregor Siegmund Sobisch

Gregor Siegmund Sobisch uzyskał tytuł architekta i inżyniera na Uniwersytecie w Dortmundzie (zintegrowane studia obejmujące trzy dziedziny: architektura i planowanie przestrzenne, inżynieria wodna i lądowa w budownictwie oraz produkcja/ekonomika budownictwa).

Zawodowo związany jest z budownictwem. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w P.R.I “Pol-Aqua” S.A. jak również Dyrektora Zarządzającego w Bilfinger Berger GmbH oraz Prezesa Zarządu Hydrobudowy-6 S.A. Bierze udział jako przewodniczący i wiceprzewodniczący w pracach rad nadzorczych spółek z sektora inżynieryjno-budowlanego. Jest członkiem m.in. Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Joanna Makowiecka

Joanna Makowiecka jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W 1999 uzyskała tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Staffordshire University, University of Antwerp, Free University of Brussels. W 2013 ukończyła Advanced Management Program na IESE University of Navarra.

Pełniła m.in. funkcję Członka Zarządu w BUDIMEX S.A. (Ferrovial), Dyrektora ds. HR w Telekomunikacji Polskiej S.A. (France Telecom) oraz Dyrektora Personalnego w UNIPROM S.A. jak również HR Development Manager w Japan Tabacco International Company.

Źródło: www.polimex-mostostal.pl

Udostępnij artykuł: