Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk zatwierdziła wybór oferty OT Logistics S.A. w przetargu na dzierżawę części portowych gruntów

Finanse i gospodarka

Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w drodze uchwały zatwierdziła wybór oferty OT Logistics S.A. w przetargu na dzierżawę, ok. 23,5 ha gruntu  zlokalizowanego na terenie Portu  wraz  m.in. z częścią  Pirsu Rudowego.

Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w drodze uchwały zatwierdziła wybór oferty OT Logistics S.A. w przetargu na dzierżawę, ok. 23,5 ha gruntu  zlokalizowanego na terenie Portu  wraz  m.in. z częścią  Pirsu Rudowego.

Decyzja Rady Nadzorczej jest konsekwencją uznania w maju br. przez Komisję Przetargową oferty szczecińskiej spółki transportowo-logistyczno-spedycyjnej, jako najkorzystniejszej spośród rozpatrywanych propozycji oraz zatwierdzenia tego wyboru przez Zarząd ZPMG S.A.  Jeśli prowadzone negocjacje zakończą się sukcesem, to po podpisaniu z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowy dzierżawy, na terenie położonym między terminalem kontenerowym "DCT", a Terminalem Suchych Ładunków Masowych "Portu Północnego", możliwa będzie obsługa wszystkich ładunków z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

- Bardzo się cieszę z tej decyzji Rady Nadzorczej. Otwiera nam ona drogę do negocjacji z Zarządem Portu i znacznie przybliża nas do realizacji planów zakładających wielomilionowe inwestycje  w tej części Portu Gdańskiego w ciągu najbliższych  lat - mówi Piotr Chajderowski, Prezes Zarządu  OT Logistics S.A.

Szczecińska Spółka realizuje konsekwentnie strategię opracowaną na najbliższe lata. W lipcu br. otrzymała od  Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG), wyłączność na przeprowadzenie w pełnym zakresie due diligence  Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. (BTDG). Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać zakończona w I kw. 2014 r. Środki na zakup BTDG spółka pozyskała poprzez Giełdę na której również w lipcu zadebiutowała, sprzedając za 30 mln zł akcje nowej emisji serii B.

Pod koniec lipca Zarząd OT Logistics S.A. podpisał również wstępną umowę zakupu kontrolnego pakietu (75 proc.), akcji C.Hartwig Gdynia S.A. Zakup C.Hartwig, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń powinien zostać sfinalizowany jeszcze w 2013 r. 

Źródło: OT LOGISTICS SA

Udostępnij artykuł: