Rada Przedsiębiorczości: konfiskata prewencyjna likwiduje zasadę domniemania niewinności

Firma / Prawo i regulacje

Rada Przedsiębiorczości sprzeciwia się wprowadzeniu konfiskaty prewencyjnej od kiedy pojawiły się informacje o pracach nad jej przepisami. Na początku maja 2020 roku Rada wystosowała apel, ostrzegając w nim, że ustawa przerzuci na obywatela ciężar udowodnienia, iż jego majątek pochodzi z legalnych źródeł. „Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy” – stwierdzili sygnatariusze Apelu.

Rada Przedsiębiorczości
Źródło: Rada Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości sprzeciwia się wprowadzeniu konfiskaty prewencyjnej od kiedy pojawiły się informacje o pracach nad jej przepisami. Na początku maja 2020 roku Rada wystosowała apel, ostrzegając w nim, że ustawa przerzuci na obywatela ciężar udowodnienia, iż jego majątek pochodzi z legalnych źródeł. „Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy” – stwierdzili sygnatariusze Apelu.

#KonfiskataPrewencyjna: Nie będzie jasności co do statusu prawnego składników majątkowych takich jak #Nieruchomości – #Grunty i #Budynki, #Samochody etc. #ObrótGospodarczy #Inwestycje #Przedsiębiorcy @PracodawcyRP

Konfiskata prewencyjna opiera się bowiem na założeniu, że nie będzie mieć znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku.

Ważne będzie natomiast to, czy należał on wcześniej do osoby, której postawiono zarzuty prokuratorskie lub wobec której toczy się postępowanie w sądzie.

Ciężar dowodu w związku z legalnością pochodzenia majątku ma spoczywać na obywatelu.

Czytaj także: Konfiskata mega rozszerzona, czyli jak prokuratorzy przejmują pieniądze firm mimo braku uprawnień do tego

Co z zasadą domniemania niewinności?

W ten sposób de facto likwidacji ulega zasada domniemania niewinności, a zamiast niej wprowadza się domniemanie winy.

Jest to w sposób oczywisty sprzeczne z polskim i europejskim porządkiem prawnym, łamie też art. 46 Konstytucji RP.

W przypadku przedsiębiorców taka zasada idzie w poprzek jednej z kluczowych zasad tzw. Konstytucji Biznesu, czyli domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

Brak pewności w obrocie gospodarczym

W najgorszym scenariuszu konfiskata prewencyjna może całkowicie zaburzyć pewność obrotu gospodarczego. Nie będzie bowiem jasności co do statusu prawnego składników majątkowych takich jak nieruchomości – grunty i budynki, samochody etc.

Firma będąca nowym właścicielem np. nieruchomości przez 5 lat od zakupu będzie musiała się liczyć z tym, że odwiedzi ją prokurator i zajmie dopiero co wybudowaną siedzibę, budynki usługowe itd.

Czytaj także: Apel Rady Przedsiębiorczości: ingerencja w prawo własności prywatnej przed wyrokiem sądu niedopuszczalna

Konfiskata prewencyjna zniechęci zagranicznych inwestorów

Dlatego jeśli konfiskata prewencyjna miałaby się stać faktem, to będzie ona istotnym czynnikiem zniechęcającym zagraniczne podmioty do inwestowania w naszym kraju. Niczym ostrzegawczy sygnał alarmowy wskaże na wzrost ryzyka prowadzenia biznesu w Polsce.

W przypadku przedsiębiorców zagranicznych w grę wchodzi jeszcze dochodzenie swoich praw w sądach zagranicznych oraz w międzynarodowych trybunałach arbitrażowych, do których polscy przedsiębiorcy już nie będą mogli się odwołać.

Majowy apel Rady jest dostępny tutaj.

Najnowszy apel znajdą Państwo tutaj.

Źródło: Pracodawcy RP
Udostępnij artykuł: