Rada Wydawców Kart Bankowych wybrała Prezydium Rady na kolejną kadencję

Kadry

W połowie 2022 roku zakończyła swoją kadencję dotychczasowa reprezentacja Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych.

karty płatnicze
Fot. stock.adobe.com / Africa Studio

W połowie 2022 roku zakończyła swoją kadencję dotychczasowa reprezentacja Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych.

W wyniku wyborów ustalono poniższy skład Prezydium Rady na kolejną 3-letnią kadencję:

- Paweł Placzke, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego, PKO Bank Polski,

- Barbara Borgieł-Cury, Dyrektor Banku odpowiedzialna za obszar Operacje Klient Detaliczny, ING Bank Śląski;

- Tomasz Pol, Dyrektor Marketingu Bankowości Detalicznej, Bank Millennium;

- Tomasz Zieliński, Dyrektor Biura, Biuro Zarządzania Kartami Debetowymi, Bank Pekao S.A.;

- Artur Owsianka, Dyrektor Departamentu Systemów Płatniczych i Rozliczeń, Alior Bank;

- Patrycja Rajczykowska-Strugalska, Dyrektor Biura Otwartej Bankowości, Santander Bank Polska;

- Mariusz Chmieliński, Dyrektor Departamentu Płatności i Kart, Credit Agricole Bank Polska;

- Jakub Pękacz, Dyrektor Biura Klienta Indywidualnego i Płatności, SGB-Bank S.A.;

- Krzysztof Muszyński, Dyrektor Biura Klienta Indywidualnego i Płatności, mBank.

W dniu 11 sierpnia 2022 roku, w drodze głosowania nowo powołanego Prezydium, na stanowisko przewodniczącego Rady wybrany został ponownie Paweł Placzke.

Natomiast na stanowisko wiceprzewodniczących powołani zostali:

Barbara Borgieł-Cury i Tomasz Pol.

Poza przedstawicielami banków, w skład Prezydium wchodzą:

Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP

oraz sekretarz Rady Sylwia Kowalczyk, Związek Banków Polskich.

Celem działania RWKB jest tworzenie platformy współpracy, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami tworzącymi rynek bankowych kart płatniczych w Polsce.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: