Radomir Gibała

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes zarządu Alior Bank

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Wiceprezes zarządu Alior Bank

Odpowiedzialny za obszar finansów banku oraz strategii i nadzoru nad spółkami zależnymi. Jest ekonomistą i doświadczonym menedżerem z blisko 20-letnią praktyką krajową i międzynarodową w realizacji projektów dla sektora finansowego oraz usług profesjonalnych m.in. z zakresu rozwoju biznesu oraz opracowania i implementacji strategii biznesowych. Posiada bardzo dobrą znajomość otoczenia ekonomicznego oraz międzynarodowych rynków finansowych.

Przez ostatnie lata związany był z firmą doradczą Baker McKenzie, gdzie od 2012 roku jako członek komitetu zarządczego oraz dyrektor rozwoju biznesu był odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne, opracowywanie i wdrażanie strategii biznesowych, poprawę efektywności finansowej, wprowadzanie zmian organizacyjnych oraz za rozwój współpracy z instytucjami finansowymi. W ramach realizowanych projektów mających na celu poprawę efektywności finansowej odpowiadał m.in. za zaprojektowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych, systemów informacji zarządczej, zarządzanie relacjami z klientami oraz inicjatywy zwiększające efektywność zarządzania kosztami oraz rachunkiem przepływów finansowych. W latach 2005 - 2012, pracował w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie jako menadżer w obszarze rynków finansowych był odpowiedzialny za doradztwo dla podmiotów w poszczególnych segmentach sektora usług finansowych w Polsce. W tym czasie realizował m.in. projekty opracowania strategii wyjścia dla instytucji finansowej będącej własnością funduszu private equity, opracowania strategicznych opcji dalszego funkcjonowania dla dużej międzynarodowej grupy bankowej oraz przygotowania planów awaryjnego działania dla wiodącej grupy kapitałowej w Polsce.

Wcześniej związany z Bankiem BPH, gdzie zarządzał projektami w obszarze bankowości korporacyjnej, był odpowiedzialny m.in. za współtworzenie koncepcji nowego modelu obsługi klienta korporacyjnego. Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również program menadżerski Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School.

Radomir Gibała spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.).

Udostępnij artykuł: