Radosław Kamiński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.

Fot. Allianz Polska

Wiceprezes zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.

Cała jego droga zawodowa związana jest z ubezpieczeniami. Po aplikacji sędziowskiej, którą odbył w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz aplikacji radcowskiej, pracował przez trzy lata w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń. Do Grupy Allianz Polska dołączył w 1999 roku jako radca prawny, po czym obejmował stanowiska koordynatora zespołu radców prawnych, menedżera, a od roku 2009 Dyrektora Departamentu Prawnego.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Jest przewodniczącym Podkomisji Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w PIU, reprezentuje Polskę w Komisji Odpowiedzialności Cywilnej Insurance Europe.

Udostępnij artykuł: