„Radosna szkoła” – wsparcie na 2012 rok

Samorząd

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do 10 października 2011 można składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach projektu "Radosna szkoła". Wnioski te składają dyrektorzy szkół do organów prowadzących. Termin składania wniosków przez organy prowadzące do wojewodów mija 2 listopada 2011 roku.

Szkoły mogą się starać o dofinansowanie na pomoce dydaktyczne dla miejsc zabaw w szkole oraz na szkolne place zabaw. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 488 mln zł, które zostaną przeznaczone zgodnie z założeniami programu „Radosna szkoła” na:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych (wnioski złożone po raz pierwszy i ponownie).
  2. Zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złożone ponownie).
  3. Zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złożone ponownie).
  4. Zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złożone po raz pierwszy).
  5. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złożone po raz pierwszy).
  6. Zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw (wnioski złożone po raz pierwszy).

Cele Programu “Radosna Szkoła”:

  • stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom, rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego, bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej, uwzględniającej aktywną naukę i zabawę,
  • wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,
  • stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego,
  • stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci, spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole.

 

Źrodło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: