RADPOL podsumowuje udany III kwartał

Finanse i gospodarka

W trzecim kwartale 2013 r. przychody Grupy RADPOL w ujęciu rocznym wzrosły o prawie 42 proc. do 60,62 mln zł, EBITDA o 21 proc. do 9,38 mln zł, a zysk netto był o ponad 47 proc. wyższy i wyniósł 5,56 mln zł.

W trzecim kwartale 2013 r. przychody Grupy RADPOL w ujęciu rocznym wzrosły o prawie 42 proc. do 60,62 mln zł, EBITDA o 21 proc. do 9,38 mln zł, a zysk netto był o ponad 47 proc. wyższy i wyniósł 5,56 mln zł.

Po dziewięciu miesiącach 2013 r. Grupa RADPOL osiągnęła przychody na poziomie 124,47 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. r/r. Wynik EBITDA wyniósł w tym okresie 23,05 mln zł (wzrost o 15 proc.), a zysk netto 12,28 mln zł (18 proc. więcej).

"Grupa RADPOL w ostatnich latach przeprowadziła ambitny program inwestycyjny liczony w dziesiątkach milionów złotych, dzięki któremu posiada ogromny potencjał produkcyjny i technologiczny. Obecnie naszym głównym wyzwaniem jest jego pełne wykorzystanie. Podtrzymujemy ambitne cele postawione przed Spółką w jej strategicznym planie rozwoju, czyli uzyskanie w 2015 r. sprzedaży na poziomie 300 mln zł,  przy równoczesnym zwiększeniu marży zysku netto do 10 proc." - mówi Krzysztof Pióro, Prezes Zarządu RADPOL S.A.
131029.radpol.wykres.01.535x267
131029.radpol.wykres.02.641x248

W III kwartale bardzo wyraźnie, bo aż o ok. 65 proc. w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż eksportowa Grupy, która wyniosła w tym okresie 5,94 mln zł. Największy udział w istotnej poprawie przychodów osiąganych za granicą miała sprzedaż wysokomarżowych wyrobów termokurczliwych, która uległa podwojeniu w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Dalszy wzrost eksportu ma być ważną częścią realizowanej strategii Spółki.
131029.radpol.wykres.03.541x212

"Jestem przekonany, że możemy dynamicznie zwiększać przychody eksportowe i intensywnie nad tym pracujemy. Już dziś sprzedajemy do Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Finlandii, i do krajów za wschodnią granicą" - dodaje Krzysztof Pióro.

W czerwcu RADPOL przejął spółkę FINPOL ROHR, która jest znaczącym producentem systemów preizolowanych dla sieci ciepłowniczych. Przejęcie tej firmy było czwartą akwizycją Grupy. Wszystkie zrealizowane przez RADPOL przejęcia przełożyły się na skokowy wzrost rezultatów i są elementem strategii polegającej na budowie Grupy oferującej  rozwiązania produktowe dla takich gałęzi przemysłu jak energetyka, ciepłownictwo, oraz przesył wody i gazu.

Dzięki przejęciu FINPOL ROHR oraz finalizacji inwestycji w fabryce RURGAZ Grupa będzie mogła zaoferować rynkowi kompletną ofertę dla branży ciepłowniczej, w zakresie przesyłu ciepła.

Od początku października funkcję Prezesa Zarządu RADPOL S.A. objął Krzysztof Pióro. Nowy szef Spółki posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, przede wszystkim wielozakładowymi organizacjami. Dotychczasowy prezes Andrzej Sielski pozostaje w RADPOL i odpowiada za rozwój kluczowej dywizji w Człuchowie oraz za realizowane przez Grupę projekty strategiczne.

FINPOL ROHR w Grupie RADPOL

131029.radpol.mapa.04.288x336W czerwcu RADPOL przejął spółkę FINPOL ROHR, która jest znaczącym producentem systemów preizolowanych dla sieci ciepłowniczych. Przejęcie tej firmy było czwartą akwizycją Grupy. Wszystkie zrealizowane przez RADPOL przejęcia przełożyły się na skokowy wzrost rezultatów i są elementem strategii zakładającej osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy rozwiązań do przesyłu ciepła w Polsce i liczącego się gracza na rynku europejskim.

Źródło: RADPOL

Udostępnij artykuł: