Radwański Zbigniew

R

Zbigniew Radwański - prof. dr hab., cywilista. Członek rzeczywisty i wiceprezes PAN. Członek, zastępca i przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych. Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego. Współtwórca i pierwszy prezes Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

Zbigniew Radwański - prof. dr hab., cywilista. Członek rzeczywisty i wiceprezes PAN. Członek, zastępca i przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych. Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego. Współtwórca i pierwszy prezes Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: