Rafał Kozłowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bank Pocztowy S.A.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bank Pocztowy S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 r. ukończył studia Executive MBA. W branży bankowej pracuje od 1995 r. Od 2012 r. związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za uruchomienie banku hipotecznego. Od powstania PKO Banku Hipotecznego, jako prezes zarządu, odpowiadał za rozwój tej instytucji i szybko wyprowadził ją na szczyt listy największych banków hipotecznych w Polsce. Pod jego kierownictwem bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą.

Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPHPBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.
Prócz zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego, Rafał Kozłowski jest członkiem rad nadzorczych PKO Banku Hipotecznego oraz Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o.

Źródło: Bank Pocztowy SA
Udostępnij artykuł: