Rafał Pasieka powołany na p.o. prezesa JSW

Kadry

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała pięcioosobowy zarząd spółki i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Rafałowi Pasiece - powołanemu na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu - do dnia powołania prezesa zarządu, podała JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa - JSW - Logo
Źródło: JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała pięcioosobowy zarząd spółki i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Rafałowi Pasiece - powołanemu na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu - do dnia powołania prezesa zarządu, podała JSW.

Wcześniej walne zgromadzenie @jsw_sa nie udzieliło absolutorium byłemu już prezesowi Danielowi Ozonowi, który został odwołany ze składu zarządu #JSW

"3 lipca 2019 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 4 lipca 2019 roku do składu zarządu spółki X kadencji następujących osób:1. pana Radosława Załozińskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych;2. pana Rafała Pasiekę stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu;3. Pana Artura Wojtkowa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej;4. Pana Artura Dyczko na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju;5. Pana Tomasza Śledzia na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że na podstawie uchwały RN Rafałowi Pasiece z dniem 4 lipca 2019 roku powierzono pełnienie obowiązków prezesa zarządu X kadencji do dnia powołania prezesa zarządu.

Walne zgromadzenie JSW nie udzieliło absolutorium byłemu już prezesowi

Wcześniej walne zgromadzenie JSW nie udzieliło absolutorium byłemu już prezesowi Danielowi Ozonowi, który został odwołany ze składu zarządu JSW 11 czerwca br.Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Miała 9,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: