Rafał Sura z Rady Polityki Pieniężnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego?

Kadry

Krajowa Rada Sądownictwa wnioskuje do Prezydenta RP o powołanie obecnego członka RPP Rafała Sury na wolne stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - poinformował prezes KRS Paweł Styrna, przedstawiając wyniki drugiego w piątek głosownia KRS w tej sprawie.

Rafal Sura, Narodowy Bank Polski
Rafal Sura Fot. NBP

Krajowa Rada Sądownictwa wnioskuje do Prezydenta RP o powołanie obecnego członka RPP Rafała Sury na wolne stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - poinformował prezes KRS Paweł Styrna, przedstawiając wyniki drugiego w piątek głosownia KRS w tej sprawie.

"Rada podjęła uchwałę o przedstawianiu panu prezydentowi na 3 wolne stanowiska (w NSA - przyp. red.) ogłoszone w Monitorze Polskim (...) Piotra Korzeniowskiego, Rafała Surę i Piotra Niczyporuka" - powiedział Styrna.

Sura otrzymał 11 głosów za, 3 przeciw, 4 członków KRS wstrzymało się od głosu.

Czytaj także: Rafał Sura z RPP: NBP przez interwencje walutowe chronił wyniki eksportu przed erozją >>>

W piątek KRS rozpatrywała kandydatury w dwóch osobnych postępowaniach o wolnych stanowiskach sędziowskich do izby ogólnoadministracyjnej NSA. W obu z nich brał udział Sura. W pierwszym głosowaniu Sura nie otrzymał wystarczającej do nominacji liczby głosów.

KRS opublikowała listy kandydatów w postępowaniach na wolne stanowiska sędziowskie w NSA, na których znajdował się Sura, pod koniec października 2020 r.

Kadencja Sury w RPP wygasa w listopadzie 2022 r.

Kadencja Sury w RPP, wybranego przez Senat, wygasa w listopadzie 2022 r.

Według ustawy o NBP uzupełnienia składu Rady na miejsce opróżnione w przypadku zrzeczenia się funkcji przez członka RPP organy powołujące - w tym przypadku Senat - dokonują nie później niż w okresie 3 miesięcy od odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady.

Sura: procedury nominacji do NSA mogą potrwać bardzo długo, skupiam się obecnie na RPP

Procedury nominacji na sędziego NSA mogą potrwać bardzo długo, trudno powiedzieć, kiedy się zakończą - powiedział Rafał Sura, po tym jak KRS wystąpiła z wnioskiem o powołanie go na stanowisko sędziego w NSA. Dodal, że obecnie skupia się wyłącznie na pracy w RPP.

"Jestem bardzo zaszczycony, że KRS poprzez swoją uchwałę rekomendowała mnie panu prezydentowi do powołania na urząd sędziowski w NSA. Zastrzec trzeba, że procedury nominacyjne są najistotniejsze. Od momentu złożenia wniosku do dzisiejszego głosowania w KRS minęło przeszło pół roku, a to jest tylko jedna faza postępowania. Druga faza postępowania - postepowanie nominacyjne - toczy się u prezydenta, które też często bardzo długo trwa. Procedura ponadto dopuszcza możliwość odwołania do Sądu Najwyższego od uchwały KRS. Ciężko wyrokować, ile to wszystko potrwa. To są długotrwałe procedury i ciężko stwierdzić jak one długo będą rozpoznawane" - powiedział Sura.

Obecnie skupiam się wyłącznie na pracy w RPP, to jest teraz mój główny cel.

"(...) Gdyby postępowanie nominacyjne zakończyło się dla mnie pozytywnie przyjmę mandat sędziego NSA. W innym wypadku nie zamierzałbym kandydować" - dodał.

W piątek KRS rozpatrywała kandydatury w dwóch osobnych postępowaniach o wolnych stanowiskach sędziowskich do izby ogólnoadministracyjnej NSA. W obu z nich brał udział Sura i w jednym z nich uzyskał wystarczającą ilość głosów, by KRS zawnioskowała do Prezydenta RP go na wolne stanowisko sędziego w NSA.

Udostępnij artykuł: