Rafał Sura z RPP do zarządu NBP

Kadry

Rafał Sura został członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. W połowie lipca Sura zrezygnował z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej.

Rafal Sura, Narodowy Bank Polski
Rafal Sura Fot. NBP

Rafał Sura został członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. W połowie lipca Sura zrezygnował z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej.

Rafał Sura będzie nadzorował Departament Systemu Płatniczego, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, podał NBP

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Rafał Sura urodził się 14 maja 1979 roku w Przemyślu. Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych o specjalności prawo finansowe, a w 2014 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych o specjalności prawo administracyjne. Od 2003 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Prawnych KUL. Wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2007 - stypendysta Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie. Kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Były członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego i Probacji. Był radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Autor publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego. Od 18 listopada 2015 roku do 16 listopada 2016 roku był sędzią Trybunału Stanu. Od 21 września 2021 roku członek zespołu doradczego ministra edukacji i nauki. Od 16 listopada 2016 roku do 21 lipca 2022 roku członek Rady Polityki Pieniężnej, poinformował NBP na swojej stronie internetowej.

Odejście z RPP

W połowie lipca Rafał Sura złożył rezygnację z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, nie podając wówczas powodu swojej decyzji.

Czytaj także: Rafał Sura odwołany przez Senat z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej >>>

22 lipca Senat odwołał go z RPP.

Co ze stanowiskiem sędziego NSA?

Członek zarządu NBP Rafał Sura poinformował również we wtorek, że nie jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo nie złożył ślubowania przed prezydentem, co jest wymagane przez prawo, żeby objąć stanowisko sędziego NSA.

W Monitorze Polskim 8 sierpnia ukazało się postanowienie prezydenta RP z dnia 31 maja o powołaniu Rafała Sury na sędziego NSA.

"Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr 1130.17.2022 o powołaniu mnie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikowane w dniu 8 sierpnia 2022 roku pod poz. 750 w Monitorze Polskim nie oznacza, że objąłem urząd sędziego NSA. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sędzią NSA jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta RP, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta RP. W moim przypadku nie zaistniała ta druga przesłanka, tj. złożenie ślubowania przed Prezydentem RP, więc nie jestem sędzią NSA. Na mocy postanowienia Prezydenta RP z dnia 28 lipca 2022 roku jestem członkiem zarządu NBP" - napisał Sura.

W rozmowie z PAP Biznes Sura potwierdził, że możliwe jest złożenie przez niego ślubowania wobec prezydenta w związku z powołaniem na stanowisko sędziego NSA po wygaśnięciu jego kadencji w zarządzie NBP.

Według ustawy o NBP członek zarządu NBP nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską.

Zgodnie z prawem o ustroju sądów administracyjnych sędzią sądu administracyjnego jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kadencja członka zarządu NBP wynosi 6 lat.

Udostępnij artykuł: