Rafał Sura

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Polityki Pieniężnej

Rafał Sura, Członek Rady Polityki Pieniężnej
fot. NBP

Członek Rady Polityki Pieniężnej

Urodził się 14 maja 1979 r. w Przemyślu.Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Do 16 listopada 2016 roku Sędzia Trybunału Stanu. Kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Były członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.Od 2003 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji KUL, obecnie jako profesor nadzwyczajny. Wykłada również w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. Autor publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego.16 listopada 2016 r. Senat RP powołał Rafała Surę na członka Rady Polityki Pieniężnej.

Udostępnij artykuł: