Rafał Włodarski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od dnia 30 czerwca 2021 roku, wchodząc w skład Rady XI kadencji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku, po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, został wpisany na listę radców prawnych.

Pan Rafał Włodarski jest radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem w korporacyjnej oraz regulacyjnej obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego, polegającej na wsparciu spółek zarówno w ich bieżącej działalności, transakcjach, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz reprezentowaniu spółek w precedensowych postępowaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie transakcyjne związane ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), jak również z ustalaniem zasad współpracy wspólników (joint venture) oraz przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence polegających na identyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez spółki działalnością.

Do obszaru jego specjalizacji należy również doradztwo prawne na rzecz spółek sektora energetycznego oraz odbiorców energii elektrycznej w zakresie obecnej, jak i planowanej legislacji, w szczególności w związku z autoprodukcją z OZE/CHP, Corporate PPA oraz aukcjami OZE.

Pan Rafał Włodarski jest obecnie zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a przed dołączeniem do Ministerstwa Aktywów Państwowych współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku, przekraczających łączną wartość 10 mld zł.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.
Udostępnij artykuł: